Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật: 02-03-2021 01:16:36 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 286
Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021

Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021

Cập nhật: 04-02-2021 09:13:27 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 258
Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021

Cập nhật: 04-02-2021 01:37:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 877
Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Số 72/CBTT-DAP

Công bố thông tin: Số 72/CBTT-DAP

Cập nhật: 03-02-2021 09:25:35 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 709
Công bố thông tin: Số 72/CBTT-DAP kèm quyết định Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Cập nhật: 30-11--0001 12:00:00 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 583
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Cập nhật: 30-11--0001 12:00:00 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 317
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình

Cập nhật: 19-01-2021 01:02:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 914
Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình

Cập nhật: 19-01-2021 01:48:19 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 318
Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 5)

Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 5)

Cập nhật: 24-12-2020 08:41:49 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 273
Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 5) Xem thêm
Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Cập nhật: 19-12-2020 03:57:18 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 738
Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật Xem thêm
Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Cập nhật: 19-12-2020 03:47:15 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 246
Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020

Cập nhật: 15-12-2020 07:01:19 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 545
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020

Cập nhật: 15-12-2020 07:29:13 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 258
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu

Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu

Cập nhật: 04-11-2020 02:59:10 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 326
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Cập nhật: 02-11-2020 01:31:56 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 813
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Xem thêm