Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin: V/v Báo cáo ngày thành cổ đông lớn - Gelex

Công bố thông tin: V/v Báo cáo ngày thành cổ đông lớn - Gelex

Cập nhật: 24-03-2020 02:45:16 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 229
Báo cáo ngày thành cổ đông lớn - Gelex Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công bố thông tin: V/v Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Cập nhật: 24-03-2020 02:04:14 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 225
Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công bố thông tin: V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Cập nhật: 24-03-2020 02:11:11 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 217
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 24-03-2020 02:43:08 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 198
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 13-03-2020 07:47:29 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 207
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2019

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2019

Cập nhật: 06-03-2020 08:22:11 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 381
Báo cáo thường niên năm 2019 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty

Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty

Cập nhật: 06-03-2020 02:03:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 235
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty

Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty

Cập nhật: 06-03-2020 02:29:56 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 229
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty  Xem thêm
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 05-03-2020 08:29:03 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 221
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Cập nhật: 03-03-2020 04:28:19 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 358
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 28-02-2020 02:45:52 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 209
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật: 27-02-2020 02:33:45 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 198
Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 21-02-2020 04:23:43 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 242
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ va người có liên quan của người nội bộ

Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ va người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 18-02-2020 11:45:43 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 218
Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ va người có liên quan của người nội bộ Xem thêm
Công bố thông tin: Điều chỉnh CK cho cổ đông chiến lược

Công bố thông tin: Điều chỉnh CK cho cổ đông chiến lược

Cập nhật: 21-01-2020 08:12:29 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 234
Điều chỉnh CK cho cổ đông chiến lược Xem thêm