Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

CBTT: Báo cáo tài chính quý III năm 2021

CBTT: Báo cáo tài chính quý III năm 2021

Cập nhật: 19-10-2021 08:28:34 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 586
DDV Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2021 Xem thêm
CBTT các Quyết định xử phạt về thuế GTGT của Cục thuế Hải Phòng

CBTT các Quyết định xử phạt về thuế GTGT của Cục thuế Hải Phòng

Cập nhật: 06-10-2021 12:32:46 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 766
CBTT các Quyết định xử phạt về thuế GTGT của Cục thuế Hải Phòng Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo về ngày trở thành là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Công bố thông tin: Báo cáo về ngày trở thành là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Cập nhật: 23-09-2021 07:26:44 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 493
Báo cáo về ngày trở thành là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Xem thêm
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

Cập nhật: 15-09-2021 03:48:57 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 490
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên 2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên 2021

Cập nhật: 13-08-2021 08:11:25 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 1432
Báo cáo tài chính bán niên 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên 2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên 2021

Cập nhật: 13-08-2021 08:29:19 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 646
Báo cáo tài chính bán niên 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Cập nhật: 21-07-2021 02:43:39 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 572
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/7/2021

Công bố thông tin: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/7/2021

Cập nhật: 21-07-2021 02:45:30 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 604
Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/7/2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II.2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II.2021

Cập nhật: 20-07-2021 03:41:28 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 647
Báo cáo tài chính Quý II.2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Công bố thông tin: Ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Cập nhật: 14-06-2021 04:43:29 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 704
Ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021

Công bố thông tin: Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021

Cập nhật: 12-06-2021 04:48:25 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 1020
Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021 Xem thêm
Công bố thông tin V/v: Thong bao giao dich DDV

Công bố thông tin V/v: Thong bao giao dich DDV

Cập nhật: 02-06-2021 06:02:10 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 642
Công bố thông tin V/v: Thong bao giao dich DDV Xem thêm
Công bố thông tin: Điều lệ, Quy chế và tài liệu ĐH đại cổ đông

Công bố thông tin: Điều lệ, Quy chế và tài liệu ĐH đại cổ đông

Cập nhật: 23-04-2021 07:46:18 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 1146
Điều lệ, Quy chế và tài liệu ĐH đại cổ đông Xem thêm
Công bố thông tin: Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT

Công bố thông tin: Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT

Cập nhật: 23-04-2021 07:44:10 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 1313
Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I/2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I/2021

Cập nhật: 19-04-2021 08:43:40 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 716
Báo cáo tài chính Quý I/2021 Xem thêm