Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin: V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công bố thông tin: V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật: 09-04-2020 05:10:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 337
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 09-04-2020 04:35:58 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 374
Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công bố thông tin: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật: 31-03-2020 12:51:19 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 355
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Cập nhật: 24-03-2020 09:31:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 429
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Cập nhật: 24-03-2020 02:10:20 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 381
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Báo cáo ngày thành cổ đông lớn - Gelex

Công bố thông tin: V/v Báo cáo ngày thành cổ đông lớn - Gelex

Cập nhật: 24-03-2020 02:45:16 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 364
Báo cáo ngày thành cổ đông lớn - Gelex Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công bố thông tin: V/v Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Cập nhật: 24-03-2020 02:04:14 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 342
Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công bố thông tin: V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Cập nhật: 24-03-2020 02:11:11 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 335
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 24-03-2020 02:43:08 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 301
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 13-03-2020 07:47:29 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 313
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2019

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2019

Cập nhật: 06-03-2020 08:22:11 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 558
Báo cáo thường niên năm 2019 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty

Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty

Cập nhật: 06-03-2020 02:03:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 358
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty

Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty

Cập nhật: 06-03-2020 02:29:56 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 354
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty  Xem thêm
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 05-03-2020 08:29:03 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 332
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Cập nhật: 03-03-2020 04:28:19 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 515
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán Xem thêm