Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương kí kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Cập nhật: 24-08-2023 04:20:07 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 275

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương kí kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Chi tiết vui lòng xem tại File đính kèm.