Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin tập đoàn

Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Cập nhật: 06-01-2018 01:34:48 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 16
Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Xem thêm
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Cập nhật: 11-01-2018 01:24:45 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 54
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Xem thêm
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2017

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2017

Cập nhật: 20-12-2017 12:01:53 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 28
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2017 Xem thêm
Gặp mặt các Cựu chiến binh nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Gặp mặt các Cựu chiến binh nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Cập nhật: 26-12-2017 12:54:44 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 38
Gặp mặt các Cựu chiến binh nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Xem thêm
CÔNG TY CP DAP - VINACHEM: Sơ kết thi đua 90 ngày đêm nước rút

CÔNG TY CP DAP - VINACHEM: Sơ kết thi đua 90 ngày đêm nước rút

Cập nhật: 09-11-2017 03:02:08 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 230
CÔNG TY CP DAP - VINACHEM: Sơ kết thi đua 90 ngày đêm nước rút Xem thêm
Đoàn Thanh niên VINACHEM: Tọa đàm “Phát huy vai trò của ĐVTN VINACHEM góp phần đẩy mạnh SXKD”

Đoàn Thanh niên VINACHEM: Tọa đàm “Phát huy vai trò của ĐVTN VINACHEM góp phần đẩy mạnh SXKD”

Cập nhật: 24-10-2017 08:23:10 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 92
Đoàn Thanh niên VINACHEM: Tọa đàm “Phát huy vai trò của ĐVTN VINACHEM góp phần đẩy mạnh SXKD” Xem thêm
Vinachem: giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017

Vinachem: giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017

Cập nhật: 09-10-2017 08:27:55 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 227
Vinachem: giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017 Xem thêm
VINACHEM: Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017

VINACHEM: Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017

Cập nhật: 19-09-2017 04:07:31 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 112
VINACHEM: Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017 Xem thêm
Đảng ủy Vinachem tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đảng ủy Vinachem tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Cập nhật: 18-08-2017 02:30:56 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 134
Đảng ủy Vinachem tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)   Xem thêm
Tập huấn công tác An toàn trong vận chuyển và phân phối Hóa chất

Tập huấn công tác An toàn trong vận chuyển và phân phối Hóa chất

Cập nhật: 29-08-2017 02:09:54 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 155
Tập huấn công tác An toàn trong vận chuyển và phân phối Hóa chất Xem thêm
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

Cập nhật: 04-08-2017 09:51:45 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 154
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung Xem thêm
Vinachem: Yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nỗ lực hoàn thành kế hoạch 2016

Vinachem: Yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nỗ lực hoàn thành kế hoạch 2016

Cập nhật: 04-08-2017 09:26:45 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 110
Vinachem: Yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nỗ lực hoàn thành kế hoạch 2016   Xem thêm
Công đoàn CN Hóa chất Việt Nam sơ kết công tác quý III và Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Công đoàn CN Hóa chất Việt Nam sơ kết công tác quý III và Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Cập nhật: 04-08-2017 09:40:44 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 149
Công đoàn CN Hóa chất Việt Nam sơ kết công tác quý III và Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn Xem thêm
Vinachem: Yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nỗ lực hoàn thành kế hoạch 2016

Vinachem: Yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nỗ lực hoàn thành kế hoạch 2016

Cập nhật: 04-08-2017 09:14:44 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 105
Vinachem: Yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nỗ lực hoàn thành kế hoạch 2016 Xem thêm
Vinachem: xúc tiến thương mại tại Nigeria và Ghana

Vinachem: xúc tiến thương mại tại Nigeria và Ghana

Cập nhật: 04-08-2017 09:26:43 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 137
Vinachem: xúc tiến thương mại tại Nigeria và Ghana Xem thêm