Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Các đoàn thể

Các đoàn thể

Ngày 22 tháng 1 năm 2013, tại Hà Nội, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (1973 - 2013). Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương và Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng. Buôi lễ vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Nam Hải - thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Đỗ Đăng Hiếu - Chủ tịch Công đoàn Công Thương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí giám đốc; chủ tịch công đoàn cơ sở đã về dự nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này.

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã có báo cáo khái quát, ôn lại chặng đường lịch sử trải qua 40 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Sự lớn mạnh trong xây dựng đội ngũ CBCNVC đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng Tập đoàn Hóa chất, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Tập đoàn Hóa chất và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Cán bộ công chức, công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn và tổ chức Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng những phần thưởng cao quý:

* Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999

- Huân chương Hồ Chí Minh năm 2004, 2009

* Các đơn vị thuộc Tập đoàn:

- 16 Huân chương độc lập cho tập thể và cá nhân.

- 181 Huân chương lao động cho tập thể và cá nhân.

- 82 cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

- 05 Công ty được tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

- 03 Đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT

- 08 Cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lao động

- 21 Cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- 149 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương

- 06 Cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Tổng liên đoàn.

* Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam:

- Huân chương lao động hạng Ba năm 1983

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2002

- Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2009

- Được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2005, 2007

- Liên tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện.

* Công đoàn cơ sở:

- 06 CĐCS được tặng Huân chương lao động các hạng

- 09 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba

- 321 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua các loại

- 7.213 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen các loại

- 27 Cá nhân được tặng danh hiệu lao động giỏi ngành Công Thương

- 764 lượt người được tặng Bằng LĐST (tính đến tháng 5/2012).

Hoạt động Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong 40 năm qua có được kết quả và thành tích nêu tren, trước hết là do sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam, cá cấp ủy Đảng, có sự phối hợp của các LĐLĐ địa phương; là mồ hôi công sức, kinh nghiệm quý báu của lớp lớp cán bộ đoàn viên công đoàn tiền nhiệm và đặc biệt dó là sự phối hợp tạo điều kiện về mọi mặt của Lãnh đạo Tổng cục Hóa chất trước kia, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hôm nay và lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Phát huy thành quả đã đạt được, trước nhiệm vụ và thách thức trong thời gian tới, để tiếp tục khẳng định vị trí trong giai đoàn cạnh tranh khốc liệt, khi nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập với kinh tế toàn cầu, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam xác định nhiệm vụ cấp thiết là luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ và luôn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của tổ chức Công đoàn. Mục đích của tổ chức công đoàn là vì người lao động, cán bộ công đoàn phải được đào tạo nghiệp vụ, có năng lực tổ chức, nhiệt tình với phong trào công nhân lao động, có trình độ chuyên môn. Lựa chọn những nội dung công việc trọng tâm, phù hợp, đúng chức năng để tham gia với chuyên môn, thuyết phục quần chúng và lãnh đạo, vận dụng các hình thức hoạt động cho phù hợp có lợi cho doanh nghiệp và người lao động. Tạo mối quan hệ hợp tác thân thiện trong chỉ đạo, xây dựng quy chế phối hợp, mối quan hệ làm việc với chính quyền đồng cấp. Thường xuyên bám sát cơ sở, gắn bó với người lao động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để chỉ đạo có hiệu quả. Kịp thời phát hiện gương người tốt, việc tốt xây dựng điển hình, phổ biến rộng rãi. Kết hợp hài hòa giữa động viên khen thưởng với việc thực hiện nghiêm túc quy chế, kỷ cương của đơn vị để xây dựng đơn vị, tập thể lao động ngày một tốt hơn. Xây dựng mối quan hệ hoạt động với các công đoàn địa phương, công đoàn bạn để chỉ đạo và hỗ trợ hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở và mục tiêu chung của toàn ngành.

 

Tại buổi lễ, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012, Bằng khen của Thủ tướng Chính. Các công đoàn cơ sở nhận cơ thi đua và bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

 

Cũng trong buổi lễ, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã trao tặng các giải thưởng về cuộc thi sáng tác thơ của công nhân viên chức lao động ngành Hóa chất kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.