Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 28-02-2020 02:45:52 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 315
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật: 27-02-2020 02:33:45 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 297
Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 21-02-2020 04:23:43 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 356
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ va người có liên quan của người nội bộ

Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ va người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 18-02-2020 11:45:43 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 326
Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ va người có liên quan của người nội bộ Xem thêm
Công bố thông tin: Điều chỉnh CK cho cổ đông chiến lược

Công bố thông tin: Điều chỉnh CK cho cổ đông chiến lược

Cập nhật: 21-01-2020 08:12:29 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 383
Điều chỉnh CK cho cổ đông chiến lược Xem thêm
Công bố thông tin: Văn bản gửi VSD điều chỉnh loại chứng khoán

Công bố thông tin: Văn bản gửi VSD điều chỉnh loại chứng khoán

Cập nhật: 21-01-2020 08:42:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 332
Văn bản gửi VSD điều chỉnh loại chứng khoán Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2019

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2019

Cập nhật: 17-01-2020 02:58:57 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 472
Báo cáo tài chính Quý IV/2019 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Quyết định xử phạt vi phạm về thuế

Công bố thông tin: V/v Quyết định xử phạt vi phạm về thuế

Cập nhật: 12-12-2019 06:07:34 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 328
Quyết định xử phạt vi phạm về thuế Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán

Công bố thông tin: V/v Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán

Cập nhật: 26-11-2019 02:14:49 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 596
Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý III-2019 kèm giải trình

Báo cáo tài chính Quý III-2019 kèm giải trình

Cập nhật: 18-10-2019 01:40:51 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 372
Báo cáo tài chính Quý III-2019 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT - phiên 07/2019

Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT - phiên 07/2019

Cập nhật: 12-10-2019 12:35:22 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 336
Nghị quyết của HĐQT - phiên 07/2019 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 09-10-2019 06:44:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 335
Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 09-10-2019 06:55:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 355
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v QĐXP về thuế của Cục thuế thành phố Hải Phòng

Công bố thông tin: V/v QĐXP về thuế của Cục thuế thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 04-10-2019 07:10:12 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 435
Quyết định xử phạt về thuế của Cục thuế thành phố Hải Phòng Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 17-09-2019 05:53:35 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 645
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm