Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý

Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý

Cập nhật: 09-03-2021 02:03:05 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 175
Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình

Cập nhật: 09-03-2021 01:40:59 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 247
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người liên quan người nội bộ

Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người liên quan người nội bộ

Cập nhật: 04-03-2021 07:47:57 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 160
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người liên quan người nội bộ Xem thêm
Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật: 02-03-2021 01:16:36 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 155
Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021

Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021

Cập nhật: 04-02-2021 09:13:27 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 134
Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021 Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Cập nhật: 30-11--0001 12:00:00 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 158
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình

Cập nhật: 19-01-2021 01:48:19 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 159
Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 5)

Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 5)

Cập nhật: 24-12-2020 08:41:49 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 165
Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 5) Xem thêm
Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Cập nhật: 19-12-2020 03:47:15 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 137
Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020

Cập nhật: 15-12-2020 07:29:13 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 142
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu

Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu

Cập nhật: 04-11-2020 02:59:10 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 184
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý III/2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý III/2020 kèm giải trình

Cập nhật: 15-10-2020 08:45:54 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 204
Báo cáo tài chính Quý III/2020 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT ngày 14/10/2020

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT ngày 14/10/2020

Cập nhật: 15-10-2020 02:38:13 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 169
Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT ngày 14/10/2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu

Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu

Cập nhật: 25-09-2020 07:24:15 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 193
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020 kèm giải trình

Cập nhật: 10-08-2020 03:40:30 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 270
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020 kèm giải trình Xem thêm