Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

CBTT Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

CBTT Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

Cập nhật: 18-04-2022 04:08:48 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 95
Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Cập nhật: 15-04-2022 06:18:25 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 298
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 và Giải trình sự biến động lợi nhuận sau thuế và lãi quý I năm 2022 so với cùng kì năm trước (Quý I năm 2021). Xem thêm
CBTT Đơn từ nhiệm HĐQT-BKS

CBTT Đơn từ nhiệm HĐQT-BKS

Cập nhật: 14-04-2022 06:30:21 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 78
CBTT trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hạnh đề ngày 12/04/2022 và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Vương Thị Hải Yến đề ngày 12/04/2022. Xem thêm
DDV công bố thông tin: Ngày trở thành cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán APG

DDV công bố thông tin: Ngày trở thành cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán APG

Cập nhật: 14-04-2022 02:16:55 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 170
CBTT về Ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Công ty Cổ phần chứng khoán APG Xem thêm
CBTT Nghị quyết của HĐQT và các hồ sơ, tài liệu sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CBTT Nghị quyết của HĐQT và các hồ sơ, tài liệu sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 05-04-2022 03:27:22 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 111
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT và các hồ sơ tài liệu sửa đổi, bổ sung để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem thêm
CBTT các Nghị quyết của HĐQT

CBTT các Nghị quyết của HĐQT

Cập nhật: 25-03-2022 01:49:35 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 101
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:  - Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/3/2022 v/v vay vốn tại Ngân hàng BIDV;  - Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 v/v thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Xem thêm
CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Cập nhật: 25-03-2022 01:47:33 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 158
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

Cập nhật: 18-03-2022 03:03:55 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 199
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2021 Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Cập nhật: 04-03-2022 03:14:03 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 190
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các Văn bản giải trình nội dung có liên quan đến BCTC 2021 Xem thêm
Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng

Cập nhật: 04-03-2022 08:29:24 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 162
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Thông báo số 598/TB-VSD ngày 01/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem thêm
DDV CBTT về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

DDV CBTT về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Cập nhật: 24-02-2022 02:53:20 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 113
Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố Nghị quyết của HĐQT và Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem thêm
CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Cập nhật: 27-01-2022 08:19:17 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 135
Công ty cổ phần DAP-Vinachem xin công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2021. Trân trọng! Xem thêm
CBTT Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 01 năm 2022

CBTT Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 01 năm 2022

Cập nhật: 27-01-2022 08:17:15 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 143
Công ty cổ phần DAP-Vinachem xin CBTT Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 01 năm 2022. Trân trọng! Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

CBTT Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

Cập nhật: 18-01-2022 09:51:32 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 273
DDV Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 Xem thêm
Đính chính một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC năm 2020 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Đính chính một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC năm 2020 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Cập nhật: 05-01-2022 04:27:58 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 199
DDV Công bố thông tin đính chính một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC năm 2020 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước Xem thêm