Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

CBTT Hợp đồng Kiểm toán năm 2023

CBTT Hợp đồng Kiểm toán năm 2023

Cập nhật: 06-06-2023 08:27:54 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 199
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Hợp đồng Kiểm toán năm 2023 giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Xem thêm
Nghị quyết Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đông Hải Phòng

Nghị quyết Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đông Hải Phòng

Cập nhật: 16-05-2023 03:48:42 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 143
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng. Xem thêm
Nghị quyết Phiên họp thứ 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Nghị quyết Phiên họp thứ 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Cập nhật: 27-04-2023 03:11:11 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 332
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Phiên họp thứ 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Xem thêm
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Bản cung cấp thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Bản cung cấp thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Cập nhật: 20-04-2023 08:41:22 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 491
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Bản cung cấp thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Xem thêm
CBTT Nghị quyết số 10 và sơ yếu lý lịch ứng viên TV HĐQT

CBTT Nghị quyết số 10 và sơ yếu lý lịch ứng viên TV HĐQT

Cập nhật: 17-04-2023 02:40:03 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 352
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng Công bố thông tin Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT và Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

Cập nhật: 17-04-2023 06:08:57 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 372
Công ty cổ phần Dap - Vinachem trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng với Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng với Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất

Cập nhật: 14-04-2023 08:53:47 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 167
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng với Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất. Xem thêm
Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạch Tray

Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạch Tray

Cập nhật: 04-04-2023 08:55:32 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 152
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạch Tray  Xem thêm
Công bố thông tin Quyết định về việc Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Công bố thông tin Quyết định về việc Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Cập nhật: 31-03-2023 07:50:12 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 228
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Quyết định về việc Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của Ông Bùi Đăng Duẩn - Phó Tổng Giám đốc Công ty. Xem thêm
CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (đã được cập nhật sửa đổi, bổ sung đến ngày 04/4/2023)

CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (đã được cập nhật sửa đổi, bổ sung đến ngày 04/4/2023)

Cập nhật: 04-04-2023 04:00:00 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 571
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng kính gửi Quý cổ đông các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đã được cập nhật, sửa đổi, bổ sung đến ngày 04/4/2023) Xem thêm
CBTT Báo cáo thường niên năm 2022

CBTT Báo cáo thường niên năm 2022

Cập nhật: 20-03-2023 03:29:32 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 379
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2022 Xem thêm
CBTT Nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương giao dịch với Người có liên quan năm 2023

CBTT Nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương giao dịch với Người có liên quan năm 2023

Cập nhật: 20-12-2022 04:00:30 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 505
Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố Nghị quyết của HĐQT chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và "Người có liên quan" năm 2023. Xem thêm
CBTT Nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương giao dịch với Người có liên quan năm 2022

CBTT Nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương giao dịch với Người có liên quan năm 2022

Cập nhật: 15-12-2021 03:34:22 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 448
Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố Nghị quyết của HĐQT chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan năm 2022. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán & Báo cáo giải trình

CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán & Báo cáo giải trình

Cập nhật: 10-03-2023 02:12:06 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 255
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo giải trình. Xem thêm
CBTT Phụ lục Hợp đồng Kiểm toán

CBTT Phụ lục Hợp đồng Kiểm toán

Cập nhật: 03-03-2023 03:37:17 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 198
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Phụ lục Hợp đồng Kiểm toán Kèm theo Hợp đồng số 090622.006/HĐTC.KT7 ngày 09 tháng 06 năm 2022. Xem thêm