Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin: Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT

Công bố thông tin: Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT

Cập nhật: 23-04-2021 07:44:10 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 1482
Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I/2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I/2021

Cập nhật: 19-04-2021 08:43:40 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 851
Báo cáo tài chính Quý I/2021 Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Cập nhật: 06-04-2021 02:46:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 817
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Xem thêm
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Cập nhật: 07-04-2021 02:54:09 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 931
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DAP-Vinachem Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Cập nhật: 02-04-2021 08:08:17 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 653
Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Công ty cổ phần DAP-Vinachem Xem thêm
Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 31-03-2021 03:00:47 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 746
Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2020

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2020

Cập nhật: 16-03-2021 05:22:04 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1345
Báo cáo thường niên năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021

Cập nhật: 11-03-2021 01:13:12 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 665
Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021 Xem thêm
Gelex báo cáo không còn là cổ đông lớn

Gelex báo cáo không còn là cổ đông lớn

Cập nhật: 04-03-2021 01:22:06 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 673
Gelex báo cáo không còn là cổ đông lớn Xem thêm
Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý

Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý

Cập nhật: 09-03-2021 02:03:05 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 817
Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình

Cập nhật: 09-03-2021 01:40:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 853
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình Xem thêm
Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 03-03-2021 08:44:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 1364
Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem thêm
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người liên quan người nội bộ

Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người liên quan người nội bộ

Cập nhật: 04-03-2021 07:47:57 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 613
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người liên quan người nội bộ Xem thêm
Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật: 02-03-2021 01:16:36 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 570
Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021

Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021

Cập nhật: 04-02-2021 09:13:27 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 571
Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021 Xem thêm