Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Báo cáo thường niên

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên 2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên 2021

Cập nhật: 13-08-2021 08:29:19 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 96
Báo cáo tài chính bán niên 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Cập nhật: 21-07-2021 02:43:39 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 138
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/7/2021

Công bố thông tin: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/7/2021

Cập nhật: 21-07-2021 02:45:30 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 132
Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/7/2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II.2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II.2021

Cập nhật: 20-07-2021 03:41:28 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 178
Báo cáo tài chính Quý II.2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I/2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I/2021

Cập nhật: 19-04-2021 08:43:40 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 259
Báo cáo tài chính Quý I/2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2020

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2020

Cập nhật: 16-03-2021 05:22:04 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 449
Báo cáo thường niên năm 2020 Xem thêm
Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý

Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý

Cập nhật: 09-03-2021 02:03:05 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 175
Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình

Cập nhật: 09-03-2021 01:40:59 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 246
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Cập nhật: 30-11--0001 12:00:00 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 158
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình

Cập nhật: 19-01-2021 01:48:19 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 159
Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020 kèm giải trình

Cập nhật: 10-08-2020 03:40:30 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 270
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II/2020

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II/2020

Cập nhật: 17-07-2020 02:20:17 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 280
Báo cáo tài chính Quý II/2020 và giải trình lợi nhuận Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2019

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2019

Cập nhật: 06-03-2020 08:22:11 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 381
Báo cáo thường niên năm 2019 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Cập nhật: 03-03-2020 04:28:19 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 358
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2019

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2019

Cập nhật: 17-01-2020 02:58:57 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 310
Báo cáo tài chính Quý IV/2019 Xem thêm