Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 21-02-2023 07:12:57 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 212
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Xem thêm
CBTT Về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CBTT Về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 14-02-2023 07:25:30 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 227
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT về ngày đăng kí cuối cùng lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem thêm
CBTT các Nghị quyết Phiên họp thứ 02 năm 2023 của HĐQT

CBTT các Nghị quyết Phiên họp thứ 02 năm 2023 của HĐQT

Cập nhật: 09-02-2023 08:11:29 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 209
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố các Nghị quyết trong Phiên họp thứ 02 năm 2023 của HĐQT Nghị quyết số 03 v/v Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng. Nghị quyết số 04 v/v Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Nghị quyết số 05 Phiên họp số 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị. Xem thêm
CBTT Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc

CBTT Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc

Cập nhật: 09-02-2023 08:02:16 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 179
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng Công bố Thông tin Nghị quyết Bổ nhiệm lại có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty và kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Bùi Đăng Duẩn và Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc của Ông Lê Ngọc Nhân. Xem thêm
CBTT Nghị quyết số 01 của Hội đồng quản trị

CBTT Nghị quyết số 01 của Hội đồng quản trị

Cập nhật: 30-01-2023 04:26:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 267
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Xem thêm
Thông báo về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Thông báo về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Cập nhật: 18-01-2023 08:31:29 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 288
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng Thông báo về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

Cập nhật: 18-01-2023 08:15:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 509
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2022. Xem thêm
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2022

Cập nhật: 18-01-2023 03:46:54 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 241
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2022 Xem thêm
CBTT Thông báo về ngày ĐKCC của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

CBTT Thông báo về ngày ĐKCC của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Cập nhật: 30-12-2022 03:30:10 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 304
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Thông báo số 3737/TB-VSD ngày 27/12/2022 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (5%). Xem thêm
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 21-12-2022 07:13:50 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 265
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Xem thêm
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022

Cập nhật: 19-12-2022 07:07:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 361
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trộng thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Xem thêm
Nghị quyết Tạm ứng cổ tức năm 2022

Nghị quyết Tạm ứng cổ tức năm 2022

Cập nhật: 16-12-2022 08:04:55 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 352
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT Nghị quyết Tạm ứng cổ tức năm 2022 của Hội đồng Quản trị công ty. Xem thêm
Thông báo của Công ty cổ phần chứng khoán APG về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

Thông báo của Công ty cổ phần chứng khoán APG về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

Cập nhật: 08-12-2022 04:58:25 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 357
Công Ty cổ phần DAP-Vinachem trân trộng công bố thông tin Công ty cổ phần chứng khoán APG về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 08-12-2022 04:32:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 215
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Xem thêm
Công bố Giải trình Giao dịch cổ phiếu DDV của APG và Thông báo Giao dịch cổ phiếu ngày 08/11/2022 của APG

Công bố Giải trình Giao dịch cổ phiếu DDV của APG và Thông báo Giao dịch cổ phiếu ngày 08/11/2022 của APG

Cập nhật: 22-11-2022 02:24:45 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 257
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem trân trọng Công bố Giải trình Giao dịch cổ phiếu DDV của APG và Thông báo Giao dịch cổ phiếu ngày 08/11/2022 của APG Xem thêm