Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 10/8/2020

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 10/8/2020

Cập nhật: 10-08-2020 03:54:27 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 199
Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 10/8/2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông báo của Cục thuế Hải Phòng

Công bố thông tin: V/v Thông báo của Cục thuế Hải Phòng

Cập nhật: 30-07-2020 07:08:39 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 224
Thông báo của Cục thuế Hải Phòng Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II/2020

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II/2020

Cập nhật: 17-07-2020 02:20:17 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 280
Báo cáo tài chính Quý II/2020 và giải trình lợi nhuận Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Công bố thông tin: V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Cập nhật: 13-07-2020 09:35:09 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 204
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Cập nhật: 08-05-2020 08:46:56 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 262
Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 07/5/2020

Công bố thông tin: V/v Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 07/5/2020

Cập nhật: 08-05-2020 07:07:41 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 258
Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 07/5/2020: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Phụ lục Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Phụ lục Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 23-04-2020 07:39:20 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 249
Chấp thuận Phụ lục Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 16/4/2020: Về kết quả SXKD Quý I/2020 và kế hoạch SXKD Quý II/2020

Công bố thông tin: V/v Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 16/4/2020: Về kết quả SXKD Quý I/2020 và kế hoạch SXKD Quý II/2020

Cập nhật: 16-04-2020 08:35:22 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 272
Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 16/4/2020: Về kết quả SXKD Quý I/2020 và kế hoạch SXKD Quý II/2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 16-04-2020 08:15:17 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 252
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 13-04-2020 11:27:38 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 239
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công bố thông tin: V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật: 09-04-2020 05:10:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 240
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 09-04-2020 04:35:58 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 255
Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công bố thông tin: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật: 31-03-2020 12:51:19 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 251
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Cập nhật: 24-03-2020 09:31:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 295
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Cập nhật: 24-03-2020 02:10:20 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 236
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex Xem thêm