Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Cập nhật: 26-07-2023 02:47:30 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 111

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty.

Chi tiết vui lòng xem tại File đính kèm.