Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 66/GT-DAP Báo cáo tài chính Quý IV/2017 19-01-2018 Tải về
2 56/CBTT-DAP CBTT V/v: Chấp thuận hợp đồng UTXK 4.000 tấn DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình 17-01-2018 Tải về
3 42/BC-DAP Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 11-01-2018 Tải về
4 45/CBTT-DAP CBTT V/v: Chấp thuận hợp đồng mua 15.000 tấn lưu huỳnh với Công ty CP XNK Quảng Bình 11-01-2018 Tải về
5 CBTT trên cổng TTĐT của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội CBTT trên cổng TTĐT của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 18-12-2017 Tải về
6 Chấp thuận hợp đồng gửi kho axit SA Chấp thuận hợp đồng gửi kho axit SA 09-12-2017 Tải về
7 Chấp thuận hợp đồng bán 600 tấn DAP Chấp thuận hợp đồng bán 600 tấn DAP 09-12-2017 Tải về
8 1085/CBTT-DAP CBTT ngày 21/11/2017 22-11-2017 Tải về
9 410/QĐ-DAP Quyết định chi thưởng tháng 10/2017 cho CBCNV 10-11-2017 Tải về
10 CV975/TB-DAP Thông báo V/v: Bán đấu giá tài sản, thanh lý: các xe ô tô tải 23-10-2017 Tải về
11 Bao cao tai chinh quy III-2017 Bao cao tai chinh quy III-2017 17-10-2017 Tải về
12 Giai trinh BCTC Quy III.2017 (VB 954 - 16.10.2017) Giai trinh BCTC Quy III.2017 (VB 954 - 16.10.2017) 17-10-2017 Tải về
13 Nghi quyet HDQT so 09 - 16.10.2017 (signed) Nghi quyet HDQT so 09 - 16.10.2017 (signed) 17-10-2017 Tải về
14 903\CBTT-DAP UTXK 3000 tấn DAP với Cty CP XNK Quảng Bình 27-09-2017 Tải về
15 776/CBTT-DAP Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội 21-08-2017 Tải về