Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 15-05-2020 08:09:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 18
Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem thêm
Công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Cập nhật: 08-05-2020 08:46:56 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 23
Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 07/5/2020

Công bố thông tin: V/v Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 07/5/2020

Cập nhật: 08-05-2020 07:07:41 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 17
Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 07/5/2020: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Phụ lục Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Phụ lục Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 23-04-2020 07:39:20 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 24
Chấp thuận Phụ lục Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 16/4/2020: Về kết quả SXKD Quý I/2020 và kế hoạch SXKD Quý II/2020

Công bố thông tin: V/v Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 16/4/2020: Về kết quả SXKD Quý I/2020 và kế hoạch SXKD Quý II/2020

Cập nhật: 16-04-2020 08:35:22 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 43
Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 16/4/2020: Về kết quả SXKD Quý I/2020 và kế hoạch SXKD Quý II/2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công bố thông tin: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 16-04-2020 08:15:17 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 32
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 13-04-2020 11:27:38 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 28
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công bố thông tin: V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật: 09-04-2020 05:10:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 38
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 09-04-2020 04:35:58 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 36
Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công bố thông tin: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật: 31-03-2020 12:51:19 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 41
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Cập nhật: 24-03-2020 09:31:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 54
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Công bố thông tin: V/v Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex

Cập nhật: 24-03-2020 02:10:20 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 43
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của Gelex Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Báo cáo ngày thành cổ đông lớn - Gelex

Công bố thông tin: V/v Báo cáo ngày thành cổ đông lớn - Gelex

Cập nhật: 24-03-2020 02:45:16 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 40
Báo cáo ngày thành cổ đông lớn - Gelex Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công bố thông tin: V/v Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Cập nhật: 24-03-2020 02:04:14 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 38
Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công bố thông tin: V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Cập nhật: 24-03-2020 02:11:11 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 39
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Xem thêm