Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Phiên họp thứ 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

Nghị quyết Phiên họp thứ 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

Cập nhật: 21-07-2022 07:46:50 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 69
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết Phiên họp thứ 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty Xem thêm
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật: 20-07-2022 12:34:50 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 84
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

Cập nhật: 19-07-2022 06:02:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 183
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2022. Xem thêm
Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin

Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin

Cập nhật: 19-07-2022 06:49:55 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 44
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin của công ty cổ phần DAP-Vinachem Xem thêm
CBTT về các Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT và xử phạt vi phạm về thuế

CBTT về các Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT và xử phạt vi phạm về thuế

Cập nhật: 04-07-2022 07:34:08 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 72
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT về các Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT và xử phạt vi phạm về thuế, xử phạt qua thanh tra sau hoàn thuế GTGT. Xem thêm
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

Cập nhật: 22-06-2022 01:42:39 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 119
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ. Xem thêm
CBTT Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

CBTT Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Cập nhật: 09-06-2022 08:04:14 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 91
Công ty cổ phần DAP-Vinachem xin trân trọng CBTT Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Xem thêm
Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cập nhật: 09-06-2022 04:33:11 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 99
Công ty cổ phần DAP-Vinachem CBTT Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Xem thêm
Nghị quyết Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đông Hải Phòng

Nghị quyết Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đông Hải Phòng

Cập nhật: 03-06-2022 01:23:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 90
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT NGHỊ QUYẾT Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đông Hải Phòng Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 18-05-2022 08:41:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 222
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu DDV của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

Cập nhật: 11-05-2022 05:25:18 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 152
Ngày 11/5/2022, Công ty nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ. Công ty xin công bố báo cáo trên. Xem thêm
CBTT APG Đính chính công văn mua DDV

CBTT APG Đính chính công văn mua DDV

Cập nhật: 11-05-2022 01:40:07 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 180
Công ty cổ phần DAP - Vinachem Công bố thông tin bất thường: APG Đính chính thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan. Xem thêm
Nghị quyết về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2022

Nghị quyết về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2022

Cập nhật: 09-05-2022 07:00:04 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 222
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2022 tại Phiên họp thứ 03-2022 của Hội đồng quản trị Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 29-04-2022 08:49:42 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 143
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu DDV của Công ty cổ phần chứng khoán APG. Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cập nhật: 21-04-2022 08:08:32 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 424
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Tuấn Dũng. Xem thêm