Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Cập nhật: 29-03-2023 05:41:08 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 49
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng kính gửi Quý cổ đông các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Xem thêm
CBTT Báo cáo thường niên năm 2022

CBTT Báo cáo thường niên năm 2022

Cập nhật: 20-03-2023 03:29:32 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 86
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2022 Xem thêm
CBTT Nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương giao dịch với Người có liên quan năm 2023

CBTT Nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương giao dịch với Người có liên quan năm 2023

Cập nhật: 20-12-2022 04:00:30 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 213
Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố Nghị quyết của HĐQT chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và "Người có liên quan" năm 2023. Xem thêm
CBTT Nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương giao dịch với Người có liên quan năm 2022

CBTT Nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương giao dịch với Người có liên quan năm 2022

Cập nhật: 15-12-2021 03:34:22 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 297
Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố Nghị quyết của HĐQT chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan năm 2022. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán & Báo cáo giải trình

CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán & Báo cáo giải trình

Cập nhật: 10-03-2023 02:12:06 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 61
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo giải trình. Xem thêm
CBTT Phụ lục Hợp đồng Kiểm toán

CBTT Phụ lục Hợp đồng Kiểm toán

Cập nhật: 03-03-2023 03:37:17 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 69
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Phụ lục Hợp đồng Kiểm toán Kèm theo Hợp đồng số 090622.006/HĐTC.KT7 ngày 09 tháng 06 năm 2022. Xem thêm
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 21-02-2023 07:12:57 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 83
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Xem thêm
CBTT Về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CBTT Về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cập nhật: 14-02-2023 07:25:30 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 87
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT về ngày đăng kí cuối cùng lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem thêm
CBTT các Nghị quyết Phiên họp thứ 02 năm 2023 của HĐQT

CBTT các Nghị quyết Phiên họp thứ 02 năm 2023 của HĐQT

Cập nhật: 09-02-2023 08:11:29 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 94
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố các Nghị quyết trong Phiên họp thứ 02 năm 2023 của HĐQT Nghị quyết số 03 v/v Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng. Nghị quyết số 04 v/v Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Nghị quyết số 05 Phiên họp số 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị. Xem thêm
CBTT Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc

CBTT Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc

Cập nhật: 09-02-2023 08:02:16 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 60
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng Công bố Thông tin Nghị quyết Bổ nhiệm lại có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty và kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Bùi Đăng Duẩn và Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc của Ông Lê Ngọc Nhân. Xem thêm
CBTT Nghị quyết số 01 của Hội đồng quản trị

CBTT Nghị quyết số 01 của Hội đồng quản trị

Cập nhật: 30-01-2023 04:26:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 133
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Xem thêm
Thông báo về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Thông báo về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Cập nhật: 18-01-2023 08:31:29 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 164
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng Thông báo về việc Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

Cập nhật: 18-01-2023 08:15:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 330
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2022. Xem thêm
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2022

Cập nhật: 18-01-2023 03:46:54 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 103
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2022 Xem thêm
CBTT Thông báo về ngày ĐKCC của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

CBTT Thông báo về ngày ĐKCC của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Cập nhật: 30-12-2022 03:30:10 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 191
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Thông báo số 3737/TB-VSD ngày 27/12/2022 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (5%). Xem thêm