Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

CBTT Về Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

CBTT Về Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 10-05-2024 08:58:01 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 60
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin về Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Xem thêm
Nghị quyết phiên họp 05 của HĐQT Công ty

Nghị quyết phiên họp 05 của HĐQT Công ty

Cập nhật: 06-05-2024 04:30:03 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 118
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết phiên họp 05 của Hội đồng quản trị Công ty Xem thêm
Nghị quyết vv Hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạch Tray

Nghị quyết vv Hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạch Tray

Cập nhật: 25-04-2024 02:06:07 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 57
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết vv Hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạch Tray Xem thêm
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Bản cung cấp thông tin thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Bản cung cấp thông tin thành viên Ban kiểm soát

Cập nhật: 20-04-2024 02:54:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 149
Công ty cổ phầng DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Bản cung cấp thông tin thành viên Ban kiểm soát Xem thêm
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Điều lệ Công ty

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Điều lệ Công ty

Cập nhật: 20-04-2024 01:33:52 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 98
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Điều lệ Công ty. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

Cập nhật: 19-04-2024 12:19:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 237
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 Xem thêm
Nghị quyết về hồ sơ đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kì 2020-2025

Nghị quyết về hồ sơ đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kì 2020-2025

Cập nhật: 18-04-2024 02:17:28 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 45
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về hồ sơ đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kì 2020-2025 Xem thêm
CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần DAP-Vinachem đã được sửa đổi, bổ sung

CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần DAP-Vinachem đã được sửa đổi, bổ sung

Cập nhật: 10-04-2024 03:48:24 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 153
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng kính gửi Quý cổ đông các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được sửa đổi, bổ sung. Xem thêm
CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần DAP-Vinachem

CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Cập nhật: 28-03-2024 08:57:54 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 301
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng kính gửi Quý cổ đông Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem thêm
CBTT Báo cáo thường niên năm 2023

CBTT Báo cáo thường niên năm 2023

Cập nhật: 27-03-2024 08:26:14 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 173
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2023 Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính năm 2023

CBTT Báo cáo tài chính năm 2023

Cập nhật: 12-03-2024 07:24:05 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 289
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán kèm văn bản giải trình lợi nhuận. Xem thêm
CBTT Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

CBTT Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 29-02-2024 01:09:11 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 147
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Xem thêm
CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tố chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tố chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 22-02-2024 04:43:05 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 162
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem thêm
CBTT Nghị quyết vv Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CBTT Nghị quyết vv Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 22-02-2024 04:25:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 124
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết vv Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem thêm
CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Cập nhật: 20-02-2024 03:52:10 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 106
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Xem thêm