Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

CBTT bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán tài chính

CBTT bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán tài chính

Cập nhật: 17-11-2021 08:42:40 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 39
CBTT việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hiền giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán tài chính Xem thêm
CBTT Nghị quyết của HĐQT v/v vay vốn

CBTT Nghị quyết của HĐQT v/v vay vốn

Cập nhật: 16-11-2021 08:36:06 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 48
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc vay vốn tại Vietinbank và Agribank Xem thêm
CBTT Nghị quyết về kế hoạch SXKD quý IV/2021

CBTT Nghị quyết về kế hoạch SXKD quý IV/2021

Cập nhật: 30-10-2021 03:45:52 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 106
Công ty CP DAP-Vinachem công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua KH SXKD quý IV năm 2021 và 1 số nội dung khác Xem thêm
CBTT: Báo cáo tài chính quý III năm 2021

CBTT: Báo cáo tài chính quý III năm 2021

Cập nhật: 19-10-2021 08:28:34 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 176
DDV Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2021 Xem thêm
CBTT các Quyết định xử phạt về thuế GTGT của Cục thuế Hải Phòng

CBTT các Quyết định xử phạt về thuế GTGT của Cục thuế Hải Phòng

Cập nhật: 06-10-2021 12:32:46 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 93
CBTT các Quyết định xử phạt về thuế GTGT của Cục thuế Hải Phòng Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo về ngày trở thành là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Công bố thông tin: Báo cáo về ngày trở thành là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Cập nhật: 23-09-2021 07:26:44 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 138
Báo cáo về ngày trở thành là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Xem thêm
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

Cập nhật: 15-09-2021 03:48:57 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 145
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên 2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên 2021

Cập nhật: 13-08-2021 08:29:19 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 196
Báo cáo tài chính bán niên 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Cập nhật: 21-07-2021 02:43:39 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 199
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/7/2021

Công bố thông tin: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/7/2021

Cập nhật: 21-07-2021 02:45:30 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 186
Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/7/2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II.2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II.2021

Cập nhật: 20-07-2021 03:41:28 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 236
Báo cáo tài chính Quý II.2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Công bố thông tin: Ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Cập nhật: 14-06-2021 04:43:29 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 365
Ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam Xem thêm
Công bố thông tin V/v: Thong bao giao dich DDV

Công bố thông tin V/v: Thong bao giao dich DDV

Cập nhật: 02-06-2021 06:02:10 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 296
Công bố thông tin V/v: Thong bao giao dich DDV Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I/2021

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý I/2021

Cập nhật: 19-04-2021 08:43:40 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 309
Báo cáo tài chính Quý I/2021 Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Cập nhật: 06-04-2021 02:46:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 339
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Xem thêm