Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Phiên họp thứ 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Nghị quyết Phiên họp thứ 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Cập nhật: 24-10-2022 08:43:20 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 464
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết Phiên họp thứ 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính quý III năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính quý III năm 2022

Cập nhật: 19-10-2022 10:02:00 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 683
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2022 (kèm theo Văn bản giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ). Xem thêm
Nghị quyết Phiên họp thứ 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Nghị quyết Phiên họp thứ 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Cập nhật: 28-09-2022 09:27:08 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 659
Nghị quyết Phiên họp thứ 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem Xem thêm
CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Cập nhật: 05-09-2022 02:35:25 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 369
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng CBTT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT  Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Cập nhật: 12-08-2022 06:02:36 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 574
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 Xem thêm
Nghị quyết Phiên họp thứ 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

Nghị quyết Phiên họp thứ 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

Cập nhật: 21-07-2022 07:46:50 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 377
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết Phiên họp thứ 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty Xem thêm
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật: 20-07-2022 12:34:50 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 446
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

Cập nhật: 19-07-2022 06:02:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 644
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2022. Xem thêm
Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin

Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin

Cập nhật: 19-07-2022 06:49:55 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 324
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin của công ty cổ phần DAP-Vinachem Xem thêm
CBTT về các Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT và xử phạt vi phạm về thuế

CBTT về các Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT và xử phạt vi phạm về thuế

Cập nhật: 04-07-2022 07:34:08 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 351
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT về các Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT và xử phạt vi phạm về thuế, xử phạt qua thanh tra sau hoàn thuế GTGT. Xem thêm
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

Cập nhật: 22-06-2022 01:42:39 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 449
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ. Xem thêm
CBTT Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

CBTT Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Cập nhật: 09-06-2022 08:04:14 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 359
Công ty cổ phần DAP-Vinachem xin trân trọng CBTT Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Xem thêm
Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cập nhật: 09-06-2022 04:33:11 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 353
Công ty cổ phần DAP-Vinachem CBTT Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Xem thêm
Nghị quyết Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đông Hải Phòng

Nghị quyết Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đông Hải Phòng

Cập nhật: 03-06-2022 01:23:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 327
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT NGHỊ QUYẾT Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đông Hải Phòng Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 18-05-2022 08:41:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 558
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu DDV của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Xem thêm