Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 14-08-2023 08:39:51 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 229

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết vui lòng xem tại File đính kèm.