Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 85 Quyết Định về việc ban hành dịch vụ cầu Cảng Nhà máy DAP HP đối với các chủ tàu/đại lý vận tải Biển Quốc tế 19-09-2022 Tải về
2 84/CBTT-DAP CBTT V/v: Chấp thuận hợp đồng UTXK 500 tấn DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình 24-01-2018 Tải về
3 01/NQ-HĐQT Nghị quyết HĐQT số 01/2018 22-01-2018 Tải về
4 66/GT-DAP Báo cáo tài chính Quý IV/2017 19-01-2018 Tải về
5 56/CBTT-DAP CBTT V/v: Chấp thuận hợp đồng UTXK 4.000 tấn DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình 17-01-2018 Tải về
6 42/BC-DAP Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 11-01-2018 Tải về
7 45/CBTT-DAP CBTT V/v: Chấp thuận hợp đồng mua 15.000 tấn lưu huỳnh với Công ty CP XNK Quảng Bình 11-01-2018 Tải về
8 CBTT trên cổng TTĐT của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội CBTT trên cổng TTĐT của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 18-12-2017 Tải về
9 Chấp thuận hợp đồng gửi kho axit SA Chấp thuận hợp đồng gửi kho axit SA 09-12-2017 Tải về
10 Chấp thuận hợp đồng bán 600 tấn DAP Chấp thuận hợp đồng bán 600 tấn DAP 09-12-2017 Tải về
11 1085/CBTT-DAP CBTT ngày 21/11/2017 22-11-2017 Tải về
12 410/QĐ-DAP Quyết định chi thưởng tháng 10/2017 cho CBCNV 10-11-2017 Tải về
13 CV975/TB-DAP Thông báo V/v: Bán đấu giá tài sản, thanh lý: các xe ô tô tải 23-10-2017 Tải về
14 Bao cao tai chinh quy III-2017 Bao cao tai chinh quy III-2017 17-10-2017 Tải về
15 Giai trinh BCTC Quy III.2017 (VB 954 - 16.10.2017) Giai trinh BCTC Quy III.2017 (VB 954 - 16.10.2017) 17-10-2017 Tải về