Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin tức

Công bố thông tin: Điều lệ, Quy chế và tài liệu ĐH đại cổ đông

Công bố thông tin: Điều lệ, Quy chế và tài liệu ĐH đại cổ đông

Cập nhật: 23-04-2021 07:46:18 | Tin công ty | Lượt xem: 121
Điều lệ, Quy chế và tài liệu ĐH đại cổ đông Xem thêm
Công bố thông tin: Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT

Công bố thông tin: Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT

Cập nhật: 23-04-2021 07:44:10 | Tin công ty | Lượt xem: 184
Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT Xem thêm
Giá phân bón bán lẻ thị trường Mỹ tăng

Giá phân bón bán lẻ thị trường Mỹ tăng

Cập nhật: 20-03-2021 02:58:46 | Tin thị trường | Lượt xem: 123
Giá phân bón bán lẻ thị trường Mỹ tăng Xem thêm
Hai tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo tăng cao

Hai tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo tăng cao

Cập nhật: 03-04-2021 02:41:44 | Tin thị trường | Lượt xem: 161
Hai tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo tăng cao Xem thêm
Quản lý thị trường và Bảo vệ thực vật phối hợp thanh, kiểm tra phân bón

Quản lý thị trường và Bảo vệ thực vật phối hợp thanh, kiểm tra phân bón

Cập nhật: 08-04-2021 02:40:41 | Tin thị trường | Lượt xem: 126
Quản lý thị trường và Bảo vệ thực vật phối hợp thanh, kiểm tra phân bón Xem thêm
Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Vinachem” năm 2021

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Vinachem” năm 2021

Cập nhật: 23-03-2021 02:00:39 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 98
Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Vinachem” năm 2021 Xem thêm
Vinachem và TCT Đường sắt Việt Nam: Tổng kết công tác vận chuyển năm 2020

Vinachem và TCT Đường sắt Việt Nam: Tổng kết công tác vận chuyển năm 2020

Cập nhật: 25-03-2021 12:29:37 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 53
Vinachem và TCT Đường sắt Việt Nam: Tổng kết công tác vận chuyển năm 2020 Xem thêm
Lãnh đạo Tập đoàn được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ"

Lãnh đạo Tập đoàn được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ"

Cập nhật: 26-03-2021 02:05:36 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 39
Lãnh đạo Tập đoàn được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" Xem thêm
VINACHEM: Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Công nghiệp tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên

VINACHEM: Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Công nghiệp tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên

Cập nhật: 27-03-2021 02:25:34 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 47
VINACHEM: Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Công nghiệp tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Xem thêm
Vinachem: Nâng cao công tác quản trị

Vinachem: Nâng cao công tác quản trị

Cập nhật: 02-04-2021 02:49:32 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 53
Vinachem: Nâng cao công tác quản trị Xem thêm
Xây dựng “nhà máy xanh” ở DAP Vinachem

Xây dựng “nhà máy xanh” ở DAP Vinachem

Cập nhật: 08-04-2021 02:09:31 | Tin công ty | Lượt xem: 120
Xây dựng “nhà máy xanh” ở DAP Vinachem Xem thêm
Khẩn trương bình ổn giá phân bón

Khẩn trương bình ổn giá phân bón

Cập nhật: 16-03-2021 11:26:22 | Tin thị trường | Lượt xem: 274
Khẩn trương bình ổn giá phân bón Xem thêm
Doanh nghiệp sản xuất DAP cam kết ưu tiên tiêu thụ trong nước

Doanh nghiệp sản xuất DAP cam kết ưu tiên tiêu thụ trong nước

Cập nhật: 16-03-2021 05:21:20 | Tin thị trường | Lượt xem: 313
Doanh nghiệp sản xuất DAP cam kết ưu tiên tiêu thụ trong nước Xem thêm
Xung quanh chuyện thuế tự vệ và giá DAP tăng

Xung quanh chuyện thuế tự vệ và giá DAP tăng

Cập nhật: 12-03-2021 01:18:15 | Tin thị trường | Lượt xem: 154
Xung quanh chuyện thuế tự vệ và giá DAP tăng Xem thêm
DAP Đình Vũ: Đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho thị trường trong nước

DAP Đình Vũ: Đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho thị trường trong nước

Cập nhật: 04-03-2021 02:27:13 | Tin thị trường | Lượt xem: 292
DAP Đình Vũ: Đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho thị trường trong nước Xem thêm