Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

Cập nhật: 11-05-2022 05:25:18 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 423
Ngày 11/5/2022, Công ty nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ. Công ty xin công bố báo cáo trên. Xem thêm
CBTT APG Đính chính công văn mua DDV

CBTT APG Đính chính công văn mua DDV

Cập nhật: 11-05-2022 01:40:07 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 534
Công ty cổ phần DAP - Vinachem Công bố thông tin bất thường: APG Đính chính thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan. Xem thêm
Nghị quyết về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2022

Nghị quyết về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2022

Cập nhật: 09-05-2022 07:00:04 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 499
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết về kết quả SXKD, ĐTXD quý I/2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD quý II/2022 tại Phiên họp thứ 03-2022 của Hội đồng quản trị Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 29-04-2022 08:49:42 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 419
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu DDV của Công ty cổ phần chứng khoán APG. Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cập nhật: 21-04-2022 08:08:32 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 694
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Tuấn Dũng. Xem thêm
CBTT thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS

CBTT thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cập nhật: 21-04-2022 08:41:18 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 471
Công ty cổ phần DAP - Vinachem xin công bố thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty. Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 20-04-2022 11:12:12 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 673
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung. Xem thêm
CBTT Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

CBTT Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Cập nhật: 20-04-2022 11:02:44 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 650
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem thêm
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sửa đổi và bổ sung

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sửa đổi và bổ sung

Cập nhật: 19-04-2022 08:00:27 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 848
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sửa đổi và bổ sung). Xem thêm
CBTT Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

CBTT Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

Cập nhật: 18-04-2022 04:08:48 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 365
Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Cập nhật: 15-04-2022 06:18:25 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 748
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 và Giải trình sự biến động lợi nhuận sau thuế và lãi quý I năm 2022 so với cùng kì năm trước (Quý I năm 2021). Xem thêm
CBTT Đơn từ nhiệm HĐQT-BKS

CBTT Đơn từ nhiệm HĐQT-BKS

Cập nhật: 14-04-2022 06:30:21 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 348
CBTT trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hạnh đề ngày 12/04/2022 và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Vương Thị Hải Yến đề ngày 12/04/2022. Xem thêm
DDV công bố thông tin: Ngày trở thành cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán APG

DDV công bố thông tin: Ngày trở thành cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán APG

Cập nhật: 14-04-2022 02:16:55 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 558
CBTT về Ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Công ty Cổ phần chứng khoán APG Xem thêm
CBTT Nghị quyết của HĐQT và các hồ sơ, tài liệu sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CBTT Nghị quyết của HĐQT và các hồ sơ, tài liệu sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 05-04-2022 03:27:22 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 379
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT và các hồ sơ tài liệu sửa đổi, bổ sung để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem thêm
CBTT các Nghị quyết của HĐQT

CBTT các Nghị quyết của HĐQT

Cập nhật: 25-03-2022 01:49:35 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 404
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:  - Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/3/2022 v/v vay vốn tại Ngân hàng BIDV;  - Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 v/v thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Xem thêm