Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin thị trường

Giá phân bón bán lẻ thị trường Mỹ tăng

Giá phân bón bán lẻ thị trường Mỹ tăng

Cập nhật: 20-03-2021 02:58:46 | Tin thị trường | Lượt xem: 123
Giá phân bón bán lẻ thị trường Mỹ tăng Xem thêm
Hai tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo tăng cao

Hai tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo tăng cao

Cập nhật: 03-04-2021 02:41:44 | Tin thị trường | Lượt xem: 161
Hai tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo tăng cao Xem thêm
Quản lý thị trường và Bảo vệ thực vật phối hợp thanh, kiểm tra phân bón

Quản lý thị trường và Bảo vệ thực vật phối hợp thanh, kiểm tra phân bón

Cập nhật: 08-04-2021 02:40:41 | Tin thị trường | Lượt xem: 126
Quản lý thị trường và Bảo vệ thực vật phối hợp thanh, kiểm tra phân bón Xem thêm
Khẩn trương bình ổn giá phân bón

Khẩn trương bình ổn giá phân bón

Cập nhật: 16-03-2021 11:26:22 | Tin thị trường | Lượt xem: 274
Khẩn trương bình ổn giá phân bón Xem thêm
Doanh nghiệp sản xuất DAP cam kết ưu tiên tiêu thụ trong nước

Doanh nghiệp sản xuất DAP cam kết ưu tiên tiêu thụ trong nước

Cập nhật: 16-03-2021 05:21:20 | Tin thị trường | Lượt xem: 313
Doanh nghiệp sản xuất DAP cam kết ưu tiên tiêu thụ trong nước Xem thêm
Xung quanh chuyện thuế tự vệ và giá DAP tăng

Xung quanh chuyện thuế tự vệ và giá DAP tăng

Cập nhật: 12-03-2021 01:18:15 | Tin thị trường | Lượt xem: 154
Xung quanh chuyện thuế tự vệ và giá DAP tăng Xem thêm
DAP Đình Vũ: Đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho thị trường trong nước

DAP Đình Vũ: Đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho thị trường trong nước

Cập nhật: 04-03-2021 02:27:13 | Tin thị trường | Lượt xem: 292
DAP Đình Vũ: Đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho thị trường trong nước Xem thêm
Việt Nam xuất khẩu phân bón đạt hơn 1 triệu tấn năm 2020

Việt Nam xuất khẩu phân bón đạt hơn 1 triệu tấn năm 2020

Cập nhật: 09-03-2021 02:39:10 | Tin thị trường | Lượt xem: 146
Việt Nam xuất khẩu phân bón đạt hơn 1 triệu tấn năm 2020 Xem thêm
Nhập khẩu phân bón giảm mạnh do giá quốc tế tăng cao

Nhập khẩu phân bón giảm mạnh do giá quốc tế tăng cao

Cập nhật: 23-02-2021 01:01:49 | Tin thị trường | Lượt xem: 83
Nhập khẩu phân bón giảm mạnh do giá quốc tế tăng cao Xem thêm
Dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến thị trường phân bón trong vài năm tới

Dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến thị trường phân bón trong vài năm tới

Cập nhật: 27-02-2021 01:06:40 | Tin thị trường | Lượt xem: 77
Dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến thị trường phân bón trong vài năm tới Xem thêm
Vào vụ sản xuất, giá phân bón lại tăng

Vào vụ sản xuất, giá phân bón lại tăng

Cập nhật: 07-01-2021 01:38:47 | Tin thị trường | Lượt xem: 193
Vào vụ sản xuất, giá phân bón lại tăng Xem thêm
Ngành sản xuất phân bón thế giới đứng vững trong đại dịch COVID-19

Ngành sản xuất phân bón thế giới đứng vững trong đại dịch COVID-19

Cập nhật: 19-12-2020 03:07:48 | Tin thị trường | Lượt xem: 262
Ngành sản xuất phân bón thế giới đứng vững trong đại dịch COVID-19 Xem thêm
Nhu cầu phân bón toàn cầu - Những thách thức trước mắt và triển vọng dài hạn

Nhu cầu phân bón toàn cầu - Những thách thức trước mắt và triển vọng dài hạn

Cập nhật: 11-12-2020 03:50:42 | Tin thị trường | Lượt xem: 241
Nhu cầu phân bón toàn cầu - Những thách thức trước mắt và triển vọng dài hạn Xem thêm
Dịch COVID-19 có thể giúp đẩy nhanh quá trình cải cách trong ngành sản xuất phân lân Trung Quốc Công nghiệp Hóa chất số 10/2020

Dịch COVID-19 có thể giúp đẩy nhanh quá trình cải cách trong ngành sản xuất phân lân Trung Quốc Công nghiệp Hóa chất số 10/2020

Cập nhật: 07-12-2020 03:24:41 | Tin thị trường | Lượt xem: 205
Dịch COVID-19 có thể giúp đẩy nhanh quá trình cải cách trong ngành sản xuất phân lân Trung Quốc Xem thêm
Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang hỗ trợ cho thị trường phân lân toàn cầu

Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang hỗ trợ cho thị trường phân lân toàn cầu

Cập nhật: 25-11-2020 06:45:03 | Tin thị trường | Lượt xem: 336
Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang hỗ trợ cho thị trường phân lân toàn cầu Xem thêm