Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

CBTT Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Cập nhật: 25-03-2022 01:47:33 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 424
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

Cập nhật: 18-03-2022 03:03:55 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 895
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2021 Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Cập nhật: 04-03-2022 03:14:03 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 513
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các Văn bản giải trình nội dung có liên quan đến BCTC 2021 Xem thêm
Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng

Cập nhật: 04-03-2022 08:29:24 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 426
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Thông báo số 598/TB-VSD ngày 01/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem thêm
DDV CBTT về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

DDV CBTT về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Cập nhật: 24-02-2022 02:53:20 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 375
Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố Nghị quyết của HĐQT và Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem thêm
CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Cập nhật: 27-01-2022 08:19:17 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 406
Công ty cổ phần DAP-Vinachem xin công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2021. Trân trọng! Xem thêm
CBTT Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 01 năm 2022

CBTT Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 01 năm 2022

Cập nhật: 27-01-2022 08:17:15 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 406
Công ty cổ phần DAP-Vinachem xin CBTT Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 01 năm 2022. Trân trọng! Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

CBTT Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

Cập nhật: 18-01-2022 09:51:32 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 546
DDV Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 Xem thêm
Đính chính một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC năm 2020 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Đính chính một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC năm 2020 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Cập nhật: 05-01-2022 04:27:58 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 450
DDV Công bố thông tin đính chính một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC năm 2020 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước Xem thêm
CBTT Báo cáo không còn là cổ đông lớn

CBTT Báo cáo không còn là cổ đông lớn

Cập nhật: 16-12-2021 07:03:51 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 528
Ngày 15/12/2021 Công ty CP DAP-Vinachem nhận được Báo cáo số 07/BC-CĐL ngày 08/12/2021 của Công ty cổ phần Louis Capital về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu. Xem thêm
CBTT bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán tài chính

CBTT bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán tài chính

Cập nhật: 17-11-2021 08:42:40 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 450
CBTT việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hiền giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán tài chính Xem thêm
CBTT Nghị quyết của HĐQT v/v vay vốn

CBTT Nghị quyết của HĐQT v/v vay vốn

Cập nhật: 16-11-2021 08:36:06 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 449
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc vay vốn tại Vietinbank và Agribank Xem thêm
CBTT Nghị quyết về kế hoạch SXKD quý IV/2021

CBTT Nghị quyết về kế hoạch SXKD quý IV/2021

Cập nhật: 30-10-2021 03:45:52 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 545
Công ty CP DAP-Vinachem công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua KH SXKD quý IV năm 2021 và 1 số nội dung khác Xem thêm
CBTT: Báo cáo tài chính quý III năm 2021

CBTT: Báo cáo tài chính quý III năm 2021

Cập nhật: 19-10-2021 08:28:34 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 625
DDV Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2021 Xem thêm
CBTT các Quyết định xử phạt về thuế GTGT của Cục thuế Hải Phòng

CBTT các Quyết định xử phạt về thuế GTGT của Cục thuế Hải Phòng

Cập nhật: 06-10-2021 12:32:46 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 823
CBTT các Quyết định xử phạt về thuế GTGT của Cục thuế Hải Phòng Xem thêm