Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Phiên họp thứ 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Nghị quyết Phiên họp thứ 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Cập nhật: 20-10-2023 09:09:17 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 221
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Phiên họp thứ 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

Cập nhật: 18-10-2023 07:14:24 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 327
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 và giải trình biến động lợi nhuận. Xem thêm
CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương kí kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương kí kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Cập nhật: 24-08-2023 04:20:07 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 244
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương kí kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam. Xem thêm
CBTT Thông báo về việc Trả cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền

CBTT Thông báo về việc Trả cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền

Cập nhật: 23-08-2023 12:23:43 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 252
Công ty cổ phần DAP-Viachem trân trọng công bố thông tin Thông báo về việc Trả cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền. Xem thêm
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 14-08-2023 08:39:51 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 215
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Cập nhật: 12-08-2023 04:08:03 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 327
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Xem thêm
CBTT Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022

CBTT Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022

Cập nhật: 08-08-2023 06:04:44 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 510
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022. Xem thêm
Báo cáo Tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo Tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Cập nhật: 26-07-2023 08:25:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 271
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Cập nhật: 26-07-2023 02:47:30 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 220
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty. Xem thêm
Nghị quyết Phiên họp thứ 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty

Nghị quyết Phiên họp thứ 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty

Cập nhật: 24-07-2023 06:47:49 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 279
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Phiên họp thứ 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Cập nhật: 18-07-2023 07:42:43 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 476
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2023. Xem thêm
Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

Cập nhật: 05-07-2023 07:08:30 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 250
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế. Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 17-03-2023 06:45:35 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 253
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Đăng ký thay đổi lần thứ 6) Xem thêm
CBTT Hợp đồng Kiểm toán năm 2023

CBTT Hợp đồng Kiểm toán năm 2023

Cập nhật: 06-06-2023 08:27:54 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 296
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Hợp đồng Kiểm toán năm 2023 giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Xem thêm
Nghị quyết Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đông Hải Phòng

Nghị quyết Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Đông Hải Phòng

Cập nhật: 16-05-2023 03:48:42 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 224
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng. Xem thêm