Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tố chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tố chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 22-02-2024 04:43:05 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 52
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem thêm
CBTT Nghị quyết vv Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CBTT Nghị quyết vv Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cập nhật: 22-02-2024 04:25:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 33
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết vv Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem thêm
CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Cập nhật: 20-02-2024 03:52:10 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 31
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Xem thêm
CBTT Người được ủy quyền Công bố thông tin

CBTT Người được ủy quyền Công bố thông tin

Cập nhật: 02-02-2024 07:43:20 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 53
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT Người được ủy quyền Công bố thông tin Xem thêm
CBTT Nghị quyết Mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng

CBTT Nghị quyết Mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng

Cập nhật: 28-01-2024 12:23:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 59
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết Phiên họp thứ 01 về việc Mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng Xem thêm
CBTT Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023

CBTT Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023

Cập nhật: 27-01-2024 12:16:24 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 74
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023 Xem thêm
CBTT Quyết định về việc Cử Thư ký Công ty

CBTT Quyết định về việc Cử Thư ký Công ty

Cập nhật: 26-01-2024 01:17:00 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 49
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Quyết định về việc Cử Thư ký Công ty. Xem thêm
Nghị quyết phiên họp thứ 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty

Nghị quyết phiên họp thứ 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty

Cập nhật: 26-01-2024 12:37:56 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 89
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết phiên họp thứ 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Xem thêm
CBTT Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2022 theo ý kiến của KTNN

CBTT Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2022 theo ý kiến của KTNN

Cập nhật: 23-01-2024 04:46:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 112
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng CBTT Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2022 theo ý kiến của KTNN Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023

Cập nhật: 19-01-2024 07:43:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 181
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 Xem thêm
CBTT Nghị Quyết về việc Chấp thuận chủ trương kí kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phând DAP - Vinachem với "Người có liên quan" năm 2024

CBTT Nghị Quyết về việc Chấp thuận chủ trương kí kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phând DAP - Vinachem với "Người có liên quan" năm 2024

Cập nhật: 30-12-2023 07:55:39 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 95
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương kí kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP - Vinachem với "Người có liên quan" năm 2024 Xem thêm
Nghị quyết về việc Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam

Nghị quyết về việc Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam

Cập nhật: 29-12-2023 08:17:51 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 75
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam. Xem thêm
CBTT Quyết định về việc Xử lý vi phạm hành chính về thuế

CBTT Quyết định về việc Xử lý vi phạm hành chính về thuế

Cập nhật: 27-12-2023 07:24:18 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 68
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng Công bố thông tin Quyết định về việc Xử lý vi phạm hành chính về thuế. Xem thêm
Công bố thông tin đính chính Nghị quyết 21 của Hội đồng Quản trị

Công bố thông tin đính chính Nghị quyết 21 của Hội đồng Quản trị

Cập nhật: 28-10-2023 05:34:40 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 162
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Đính chính Nghị quyết 21 của Hội đồng Quản trị Công ty. Xem thêm
Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng thạch cao PG của Công ty cổ phần DAP-Vinachem làm nguyên liệu cho sản xuất

Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng thạch cao PG của Công ty cổ phần DAP-Vinachem làm nguyên liệu cho sản xuất

Cập nhật: 23-10-2023 02:53:43 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 134
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Thông báo về Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng thạch cao PG của Công ty làm nguyên liệu cho sản xuất. Xem thêm