Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

CBTT Nghị quyết về Kết quả SXKD, ĐTXD Quý II/2024 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD Quý III/2024

CBTT Nghị quyết về Kết quả SXKD, ĐTXD Quý II/2024 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD Quý III/2024

Cập nhật: 18-07-2024 07:51:17 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 74
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về Kết quả SXKD, ĐTXD Quý II/2024 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD Quý III/2024 Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính quý II năm 2024

CBTT Báo cáo tài chính quý II năm 2024

Cập nhật: 16-07-2024 01:28:43 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 204
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2024 Xem thêm
Nghị quyết và Quyết định Bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Thanh Hải

Nghị quyết và Quyết định Bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Thanh Hải

Cập nhật: 11-07-2024 07:43:30 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 52
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Nghị quyết và Quyết định Bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Thanh Hải Xem thêm
CBTT Thông báo vv Trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền

CBTT Thông báo vv Trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền

Cập nhật: 04-07-2024 01:01:36 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 105
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Thông báo về việc Trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền. Xem thêm
CBTT Nghị quyết vv Trả cổ tức năm 2023

CBTT Nghị quyết vv Trả cổ tức năm 2023

Cập nhật: 10-06-2024 08:32:51 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 271
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết vv Trả cổ tức năm 2023 Xem thêm
CBTT Nghị quyết về Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng

CBTT Nghị quyết về Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng

Cập nhật: 04-06-2024 02:58:06 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 66
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về Mở hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng Xem thêm
CBTT Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

CBTT Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Cập nhật: 03-06-2024 07:18:38 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 79
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Xem thêm
CBTT Về Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

CBTT Về Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 10-05-2024 08:58:01 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 147
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố thông tin về Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Xem thêm
Nghị quyết phiên họp 05 của HĐQT Công ty

Nghị quyết phiên họp 05 của HĐQT Công ty

Cập nhật: 06-05-2024 04:30:03 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 203
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết phiên họp 05 của Hội đồng quản trị Công ty Xem thêm
Nghị quyết vv Hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạch Tray

Nghị quyết vv Hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạch Tray

Cập nhật: 25-04-2024 02:06:07 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 121
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết vv Hạn mức tín dụng và ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạch Tray Xem thêm
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Bản cung cấp thông tin thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Bản cung cấp thông tin thành viên Ban kiểm soát

Cập nhật: 20-04-2024 02:54:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 215
Công ty cổ phầng DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Bản cung cấp thông tin thành viên Ban kiểm soát Xem thêm
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Điều lệ Công ty

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Điều lệ Công ty

Cập nhật: 20-04-2024 01:33:52 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 183
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Điều lệ Công ty. Xem thêm
CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

Cập nhật: 19-04-2024 12:19:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 346
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 Xem thêm
Nghị quyết về hồ sơ đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kì 2020-2025

Nghị quyết về hồ sơ đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kì 2020-2025

Cập nhật: 18-04-2024 02:17:28 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 77
Công ty cổ phần DAP - Vinachem trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về hồ sơ đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kì 2020-2025 Xem thêm
CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần DAP-Vinachem đã được sửa đổi, bổ sung

CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần DAP-Vinachem đã được sửa đổi, bổ sung

Cập nhật: 10-04-2024 03:48:24 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 251
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng kính gửi Quý cổ đông các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được sửa đổi, bổ sung. Xem thêm