Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Cập nhật: 02-04-2021 08:08:17 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 540
Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Công ty cổ phần DAP-Vinachem Xem thêm
Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 31-03-2021 03:00:47 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 680
Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2020

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2020

Cập nhật: 16-03-2021 05:22:04 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1250
Báo cáo thường niên năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021

Cập nhật: 11-03-2021 01:13:12 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 578
Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021 Xem thêm
Gelex báo cáo không còn là cổ đông lớn

Gelex báo cáo không còn là cổ đông lớn

Cập nhật: 04-03-2021 01:22:06 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 597
Gelex báo cáo không còn là cổ đông lớn Xem thêm
Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý

Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý

Cập nhật: 09-03-2021 02:03:05 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 736
Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình

Cập nhật: 09-03-2021 01:40:59 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 766
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2020 kèm giải trình Xem thêm
Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 03-03-2021 08:44:02 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 1234
Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem thêm
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người liên quan người nội bộ

Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người liên quan người nội bộ

Cập nhật: 04-03-2021 07:47:57 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 535
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/ người liên quan người nội bộ Xem thêm
Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật: 02-03-2021 01:16:36 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 507
Công bố thông tin: V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021

Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021

Cập nhật: 04-02-2021 09:13:27 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 496
Công bố thông tin: Số 76/CBTT-DAP ngày 04/02/2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021

Cập nhật: 04-02-2021 01:37:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 1239
Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Số 72/CBTT-DAP

Công bố thông tin: Số 72/CBTT-DAP

Cập nhật: 03-02-2021 09:25:35 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 1069
Công bố thông tin: Số 72/CBTT-DAP kèm quyết định Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Cập nhật: 30-11--0001 12:00:00 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 940
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Cập nhật: 30-11--0001 12:00:00 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 601
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Xem thêm