Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên

I. Các phòng chức năng:

1. Phòng Tổ chức Hành chính

2. Phòng Đầu tư xây dựng

3. Phòng Thị trường

4. Phòng Kế hoạch

5. Phòng Kế toán tài chính

6. Phòng Vật tư

7. Phòng Kỹ thuật Công nghệ

8. Phòng Kỹ thuật Cơ điện

9. Phòng KCS

10. Văn phòng đại diện tại phía Nam

II. Các Nhà máy:

1. Nhà máy Axít Sunfuríc (SA)

2. Nhà máy Axít Phốt pho ríc (PA)

3. Nhà máy Điamôn phốt phát (DAP)

4. Nhà máy Điện Đo lường - Tự động hoá

5. Nhà máy Cấp thoát nước

6. Nhà máy Cơ điện

Văn phòng đại diện phía Nam:

Địa chỉ: 111 đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 7, TPHCM

SĐT: 02837754608; Fax: 02837754609