Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Công đoàn công ty

Công đoàn công ty

Công đoàn Công ty TNHH MTV DAP - VINACHEM
 

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV DAP - VNACHEM

Quá trình hình thành và phát triển.

Tiền thân là Công đoàn Ban QLDA DAP Hải phòng. Được thành lập theo Quyết định số: 40/QĐ -TCĐT ngày 15/7/2005 do Ông Vũ Tiến Dũng Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty HCVN ký (nay là Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam);

Ban Chấp hành Lâm thời gồm 03 đồng chí:

1/ Đồng chí Nguyễn Văn Sinh  giữ chức Chủ tịch

2/ Đồng chí Lê Văn Chiến - Phó chủ tịch

3/ Đồng chí Kiều Phương - ủy viên

Căn cứ kết quả Đại hội Công đoàn Ban QLDA DAP Hải Phòng nhiệm kỳ I (2006 - 2008) và kết quả Hội nghị Ban chấp hành họp ngày 03/3/2006;

Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty HCVN đã có Quyết định số: 27/QĐ - TCĐT ngày 15/3/2006 do ông Lê Văn Hùng Phó Chủ tịch ký công nhận Ban chấp hành Công đoàn Ban QLDA DAP Hải phòng  gồm 03 đồng chí:

1/ Đồng chí Nguyễn Văn Sinh  giữ chức Chủ tịch

2/ Đồng chí lê Văn Chiến - Phó chủ tịch

3/ Đồng chí Kiều Phương - ủy viên

Số lượng đoàn viên Công đoàn gồm: 30 Đồng chí.

Ngày 24 tháng 7 năm 2008 Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam có Quyết định số: 405/QĐ - HCVN về việc thành lập Công ty TNHH MTV DAP - VINACHEM.

Ngày 12/12/2008 Công đoàn Ban QLDA DAP Hải phòng đã có văn bản số 22/CV-CĐ DAP về việc thành lập Công đoàn Công ty TNHH MTV DAP - VINACHEM .

Ngày 22/12/2008 Công đoàn Tổng Công ty HCVN có Quyết định số: 91/QĐ-TCĐT về việc thành lập Công đoàn Công ty TNHH MTV DAP - VINACHEM; Chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm: 07 đồng chí.

Để kiện toàn tổ chức Công đoàn bộ phận ngày 06/ 01/2009 Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã họp phiên thứ nhất và ban hành Quyết định số: 27/QĐ - CĐ DAP ngày 15/2/2009 thành lập 08 Công đoàn bộ phận gồm:

 • Công đoàn khối phòng ban Công ty THNHH MTV DAP - VINACHEM
 • Công đoàn Khối phòng ban QLDA DAP Hải Phòng
 • Công đoàn Nhà máy Axít Sulfuric (SA)
 • Công đoàn Nhà máy Axít Phôtphoric (PA)
 • Công đoàn Nhà máy Diamôn Phốt phát (DAP)
 • Công đoàn Nhà máy Điện - ĐLTĐH
 • Công đoàn Nhà máy Cấp thoát nước
 • Công đoàn Nhà máy Cơ điện.

Ngày 18/9/2009 Công đoàn Công ty có quyết định số 61/QĐ- CĐ về việc Thành lập công đoàn Phòng KCS trên cơ sở giải thể Công đoàn khối phòng ban Công ty; thành lập Công đoàn bộ phận phòng KCS và Công đoàn bộ phận Khối phòng ban Công ty.

Như vậy đến thời điểm này Công đoàn Công ty đã có 09 Công đoàn bộ phận. Số lượng đoàn viên Công đoàn 456 đồng chí.

Ngày 15/7/2010 Công đoàn Công ty tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ nhất khóa I nhiệm kỳ (2010 - 2012);

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty gồm 13 đồng chí:

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh được bầu là Chủ tịch Công đoàn Công ty

Đồng chí Ngô Văn Nghĩa được bầu là Phó chủ tịch

Số lượng Cán bộ đoàn viên Công đoàn Công ty gồm: 518 đoàn viên

Căn cứ vào Nghị quyết của BCH Công đoàn Công ty họp ngày 05/4/2012, trước tình hình phát triển của tổ chức Công đoàn, BCH Công đoàn Công ty đã có Quyết định số 09/ QĐ-CĐ ngày 09/4/2012 tiến hành giải thể Công đoàn bộ phận Khối Phòng ban Công ty và Công đoàn bộ phận Ban QLDA; Sau đó thành lập 03 Công đoàn bộ phận gồm: Công đoàn bộ phận khối Kinh tế - Nghiệp Vụ; Công đoàn bộ phận Khối Kỹ thuật; Công đoàn bộ phận Phòng Hành Chính.

Như vậy trước thời điểm tiến hành Đại hội đại biểu Lần thứ hai khóa II nhiệm kỳ (2012 - 2017) Công đoàn Công ty có 10 Công đoàn bộ phận (07 Công đoàn bộ phận các đơn vị sản xuất trực tiếp (SA; PA; DAP; CTN; Điện - ĐLTĐH; Cơ điện; KCS); 03 công đoàn bộ phận Khối giám tiếp: (Hành chính; Kinh tế-Nghiệp vụ; Kỹ thuật)

Số lượng Cán bộ đoàn viên Công đoàn Công ty gồm: 671 đoàn viên

Ngày 07/9/2012 Công đoàn Công ty tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ hai khóa II nhiệm kỳ (2012 - 2017);

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty gồm 15 đồng chí;

Ban thường vụ gồm 05 đồng chí:

 • Đồng chí Nguyễn Văn Phiên - Phó Tổng giám đốc Công ty
 • Đồng chí Ngô Văn Nghĩa - Công đoàn chuyên trách Công ty
 • Đồng chí Đỗ Văn Hùng - Phó giám đốc nhà máy DAP
 • Đồng chí Đặng Xuân Quyền - Phó giám đốc nhà máy Cấp thoát nước
 • Đồng chí Đỗ Thị Khang - Trưởng Ban nữ công Công ty.

Đồng chí Nguyễn Văn Phiên được bầu là Chủ tịch Công đoàn Công ty

Đồng chí Ngô Văn Nghĩa được bầu là Phó chủ tịch.

Đến thời điểm này (tháng 5/2013) Công đoàn Công ty đã có 709 đoàn viên.

Công đoàn tham gia chức năng quản lý:

Trong những năm qua tổ chức Công đoàn Công ty đã cùng với các phòng ban chuyên môn Công ty thực hiện kiểm tra công tác AT -VSLĐ - BVMT  theo Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN; gắn kết quả thực hiện quy trình vận hành, sửa chữa, chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, vệ sinh môi trường nơi làm việc vào việc bình xét thi đua hàng tháng của cá nhân và đơn vị. Thực hiện tốt công tác đo kiểm môi trường lao động (Không khí, nước thải, tiếng ồn, bụi) theo quy định của Nhà nước, các chỉ tiêu đềđảm bảo trong giới hạn cho phép; phối hợp với đơn vị ngoài thực hiện công tác trồng cây xanh, giao mặt bằng; khu vực cho các đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường, chăm bón cây.

Tham gia Hội đồng BHLĐ, rà soát, trang cấp bổ sung các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với từng ngành nghề; thực hiện chế độ ăn ca, bồi dưỡng chống độc hại theo quy định của Nhà nước; phát động phong trào cải tiến sáng kiến; thi đua trong công tác lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm; hàng năm có từ 30 đến 40 sáng kiến cải tiến giá trị làm lợi nhiều tỷ đồng; được Hội đồng Sáng kiến cải tiến Công ty thưởng hành trăm triệu đồng.

Tổ chức hoạt động các phong trào thi đua:

Thực hiện Nghị quyết của BCH Công đoàn Công ty: Hàng tháng, quý đã tổ chức các đợt phát động thi đua để hoàn thành kế hoạch sản xuất, qua phát động nhiều tháng, quý hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm tổ chức các phong trào văn nghệ thể thao: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng; Tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn cấp Công ty; tham gia các phong trào văn nghệ, tuyên truyền do địa phương (quận Hải An) tổ chức; phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, quận tổ chức các buổi phổ biến, tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Công đoàn với các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động:

Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách” Cán bộ đoàn viên công đoàn Công ty đã thực hiện tốt công tác từ thiện, hàng năđã ủng hộ hàng chục triệu đồng đối với các tổ chức quỹ hội: Mái ấm Công đoàn; Chất độc màu da cam; người nghèo cô đơn; Cựu chiến binh; Học sinh nghèo vượt khó; Hội người mù; Trợ cấp khó khăn cho CNLĐ; vận động CBĐVCĐ ủng hộ công nhân không máy bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cơ sở tình thương khu vực thành phố

Tham gia xây dựng quy chế của đơn vị (Nội quy lao động; quy chế tiền lương, tiền thưởng); qua các kỳ Đại hội CNVC của đơn vị đã lấy ý kiến đóng góp ý của CB CNV trong việc sửa đổThỏa ước Lao động tập thể đảm bảo quyền và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn và người lao động; Hàng năm Công đoàn Công ty đã tổ chức cho hàng trăm lượt người lao động đượđi thăm quan, học tập trong và ngoài nước từ nguồn quỹ phúc lợi và quỹ công đoàn.

 

Bài học kinh nghiệm:

 

Qua thời gian hoạt động, Công đoàn Công ty rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Hoạt động của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp Nhà nước, trong cơ chế thị trường vẫn phải coi hiệu quả sản xuất kinh doanh là chính; không ngừng nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho người lao động, đó là điều kiện quyết định để tổ chức hoạt động các phong trào, chăm lo đời sống bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hai là: Phải tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ đoàn viên Công đoàn có nhiệt tình, tích cực, yêu ngành, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia tốt các phong trào.

Ba là: Phát huy quyền làm chủ của người lao