Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Báo cáo thường niên

CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Cập nhật: 15-04-2022 06:18:25 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 853
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 và Giải trình sự biến động lợi nhuận sau thuế và lãi quý I năm 2022 so với cùng kì năm trước (Quý I năm 2021). Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

Cập nhật: 18-03-2022 03:03:55 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1092
Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2020

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2020

Cập nhật: 16-03-2021 05:22:04 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1345
Báo cáo thường niên năm 2020 Xem thêm
Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý

Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý

Cập nhật: 09-03-2021 02:03:05 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 817
Thuế tự vệ lên phân bón DAP, MAP nhập khẩu: Lộ trình đã được tính toán hợp lý Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2019

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2019

Cập nhật: 06-03-2020 08:22:11 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 967
Báo cáo thường niên năm 2019 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Cập nhật: 03-03-2020 04:28:19 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 950
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2019

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2019

Cập nhật: 17-01-2020 02:58:57 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 853
Báo cáo tài chính Quý IV/2019 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v QĐXP về thuế của Cục thuế thành phố Hải Phòng

Công bố thông tin: V/v QĐXP về thuế của Cục thuế thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 04-10-2019 07:10:12 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 802
Quyết định xử phạt về thuế của Cục thuế thành phố Hải Phòng Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 17-09-2019 05:53:35 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1006
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Báo cáo tài chính bán niên 2019 kèm giải trình

Báo cáo tài chính bán niên 2019 kèm giải trình

Cập nhật: 14-08-2019 08:43:45 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1179
Báo cáo tài chính bán niên 2019 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK 200 tấn phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK 200 tấn phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 15-08-2019 09:24:12 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1053
Chấp thuận Hợp đồng UTXK 200 tấn phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 03-08-2019 06:00:11 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1098
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 24-07-2019 02:32:08 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1106
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 18-07-2019 08:25:47 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1098
Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfric với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II/2019

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II/2019

Cập nhật: 18-07-2019 02:58:39 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1244
Báo cáo tài chính Quý II/2019 Xem thêm