Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng mua bán 15.000 tấn lưu huỳnh với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng mua bán 15.000 tấn lưu huỳnh với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 09-09-2017 09:43:13 | Tin công ty | Lượt xem: 1412
Chấp thuận Hợp đồng mua bán 15.000 tấn lưu huỳnh với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Công ty cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất và phòng chống cháy nổ thường niên năm 2017

Công ty cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất và phòng chống cháy nổ thường niên năm 2017

Cập nhật: 29-08-2017 03:07:46 | Tin công ty | Lượt xem: 4765
Công ty cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất và phòng chống cháy nổ thường niên năm 2017 Xem thêm
Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 200 tấn DAP bột với Công ty XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 200 tấn DAP bột với Công ty XNK Quảng Bình

Cập nhật: 21-08-2017 10:54:43 | Tin công ty | Lượt xem: 1852
Chấp thuận Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 200 tấn DAP bột với Công ty XNK Quảng Bình Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Cập nhật: 17-08-2017 08:50:52 | Tin công ty | Lượt xem: 1747
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem thêm
Công bố thông tin hợp đồng mua SA với QBS

Công bố thông tin hợp đồng mua SA với QBS

Cập nhật: 17-08-2017 08:07:27 | Tin công ty | Lượt xem: 1654
Công bố thông tin hợp đồng mua SA với QBS Xem thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Cập nhật: 04-08-2017 08:23:32 | Tin công ty | Lượt xem: 1625
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 Xem thêm
Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên năm 2016

Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:26:30 | Tin công ty | Lượt xem: 1837
Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên năm 2016 Xem thêm
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cập nhật: 04-08-2017 08:59:29 | Tin công ty | Lượt xem: 1790
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Xem thêm
Thông báo: Thay đổi thông tin đăng ký Doanh nghiệp

Thông báo: Thay đổi thông tin đăng ký Doanh nghiệp

Cập nhật: 04-08-2017 08:14:29 | Tin công ty | Lượt xem: 1671
Thông báo: Thay đổi thông tin đăng ký Doanh nghiệp Xem thêm
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cập nhật: 04-08-2017 08:38:28 | Tin công ty | Lượt xem: 1337
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính Quý I-2016

Công bố Báo cáo tài chính Quý I-2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:08:20 | Tin công ty | Lượt xem: 1390
Công bố Báo cáo tài chính Quý I-2016 Xem thêm
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 04 năm 2016

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 04 năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:33:19 | Tin công ty | Lượt xem: 1370
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 04 năm 2016 Xem thêm
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015

Cập nhật: 04-08-2017 08:33:18 | Tin công ty | Lượt xem: 1362
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 Xem thêm
Thông báo: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Thông báo: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Cập nhật: 04-08-2017 08:20:15 | Tin công ty | Lượt xem: 1372
Thông báo: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:12:14 | Tin công ty | Lượt xem: 1303
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem thêm