Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị

Cập nhật: 04-08-2017 07:25:43 | Tin công ty | Lượt xem: 1533
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem: Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường và xử lý chất thải của Nhà máy DAP Đình Vũ

Công ty Cổ phần DAP - Vinachem: Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường và xử lý chất thải của Nhà máy DAP Đình Vũ

Cập nhật: 04-08-2017 07:56:42 | Tin công ty | Lượt xem: 1670
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem: Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường và xử lý chất thải của Nhà máy DAP Đình Vũ Xem thêm
Lễ ký Hợp đồng nguyên tắc cam kết thực hiện chế biến bã thải thạch cao thành bê tông Nano Polymer

Lễ ký Hợp đồng nguyên tắc cam kết thực hiện chế biến bã thải thạch cao thành bê tông Nano Polymer

Cập nhật: 04-08-2017 07:26:40 | Tin công ty | Lượt xem: 1883
Lễ ký Hợp đồng nguyên tắc cam kết thực hiện chế biến bã thải thạch cao thành bê tông Nano Polymer Xem thêm
Lễ ký Biên bản ghi nhớ dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bã thải thạch cao (Gypsum) của Công ty DAP làm phụ gia xi măng và vật liệu xây dựng

Lễ ký Biên bản ghi nhớ dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bã thải thạch cao (Gypsum) của Công ty DAP làm phụ gia xi măng và vật liệu xây dựng

Cập nhật: 04-08-2017 07:02:39 | Tin công ty | Lượt xem: 1841
Lễ ký Biên bản ghi nhớ dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bã thải thạch cao (Gypsum) của Công ty DAP làm phụ gia xi măng và vật liệu xây dựng Xem thêm
Tổng kết mô hình phân bón DAP Đình Vũ cho cây Cam tại Cao Phong, Hòa Bình

Tổng kết mô hình phân bón DAP Đình Vũ cho cây Cam tại Cao Phong, Hòa Bình

Cập nhật: 04-08-2017 07:32:37 | Tin công ty | Lượt xem: 5230
Tổng kết mô hình phân bón DAP Đình Vũ cho cây Cam tại Cao Phong, Hòa Bình Xem thêm
Thông báo tuyển dụng công nhân lái máy xúc, cơ khí, điện và công nhân hóa vô cơ

Thông báo tuyển dụng công nhân lái máy xúc, cơ khí, điện và công nhân hóa vô cơ

Cập nhật: 04-08-2017 07:06:37 | Tin công ty | Lượt xem: 2178
Thông báo tuyển dụng công nhân lái máy xúc, cơ khí, điện và công nhân hóa vô cơ Xem thêm
Hội thao kỹ thuật PCCC năm 2016

Hội thao kỹ thuật PCCC năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:29:35 | Tin công ty | Lượt xem: 1692
Hội thao kỹ thuật PCCC năm 2016 Xem thêm
Công ty CP DAP-Vinachem thông báo: Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016

Công ty CP DAP-Vinachem thông báo: Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:53:34 | Tin công ty | Lượt xem: 1612
Công ty CP DAP-Vinachem thông báo: Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 Xem thêm
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 năm 2016

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:20:34 | Tin công ty | Lượt xem: 1573
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 năm 2016 Xem thêm
Công ty CP DAP-Vinachem thông báo: Về việc ủy quyền công bố thông tin

Công ty CP DAP-Vinachem thông báo: Về việc ủy quyền công bố thông tin

Cập nhật: 04-08-2017 07:31:33 | Tin công ty | Lượt xem: 1510
Công ty CP DAP-Vinachem thông báo: Về việc ủy quyền công bố thông tin Xem thêm
Phân DAP Đình Vũ cho cam Cao Phong

Phân DAP Đình Vũ cho cam Cao Phong

Cập nhật: 04-08-2017 07:41:31 | Tin công ty | Lượt xem: 1907
Phân DAP Đình Vũ cho cam Cao Phong Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thông báo: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - Mã chứng khoán DDV

Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thông báo: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - Mã chứng khoán DDV

Cập nhật: 04-08-2017 07:11:31 | Tin công ty | Lượt xem: 1745
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thông báo: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - Mã chứng khoán DDV Xem thêm
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

Cập nhật: 04-08-2017 07:06:29 | Tin công ty | Lượt xem: 1513
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Xem thêm
Tổng Giám đốc tham dự Hội thảo xúc tiến thương mại tại Nigeria và Ghana

Tổng Giám đốc tham dự Hội thảo xúc tiến thương mại tại Nigeria và Ghana

Cập nhật: 04-08-2017 07:40:26 | Tin công ty | Lượt xem: 1635
Tổng Giám đốc tham dự Hội thảo xúc tiến thương mại tại Nigeria và Ghana Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Hội thao công nhân lao động năm 2016

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Hội thao công nhân lao động năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:40:25 | Tin công ty | Lượt xem: 1574
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Hội thao công nhân lao động năm 2016 Xem thêm