Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 năm 2016

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:20:34 | Tin công ty | Lượt xem: 1381
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 năm 2016 Xem thêm
Công ty CP DAP-Vinachem thông báo: Về việc ủy quyền công bố thông tin

Công ty CP DAP-Vinachem thông báo: Về việc ủy quyền công bố thông tin

Cập nhật: 04-08-2017 07:31:33 | Tin công ty | Lượt xem: 1311
Công ty CP DAP-Vinachem thông báo: Về việc ủy quyền công bố thông tin Xem thêm
Phân DAP Đình Vũ cho cam Cao Phong

Phân DAP Đình Vũ cho cam Cao Phong

Cập nhật: 04-08-2017 07:41:31 | Tin công ty | Lượt xem: 1705
Phân DAP Đình Vũ cho cam Cao Phong Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thông báo: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - Mã chứng khoán DDV

Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thông báo: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - Mã chứng khoán DDV

Cập nhật: 04-08-2017 07:11:31 | Tin công ty | Lượt xem: 1520
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem thông báo: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - Mã chứng khoán DDV Xem thêm
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

Cập nhật: 04-08-2017 07:06:29 | Tin công ty | Lượt xem: 1332
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Xem thêm
Tổng Giám đốc tham dự Hội thảo xúc tiến thương mại tại Nigeria và Ghana

Tổng Giám đốc tham dự Hội thảo xúc tiến thương mại tại Nigeria và Ghana

Cập nhật: 04-08-2017 07:40:26 | Tin công ty | Lượt xem: 1414
Tổng Giám đốc tham dự Hội thảo xúc tiến thương mại tại Nigeria và Ghana Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Hội thao công nhân lao động năm 2016

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Hội thao công nhân lao động năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:40:25 | Tin công ty | Lượt xem: 1360
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Hội thao công nhân lao động năm 2016 Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội

Cập nhật: 04-08-2017 07:57:24 | Tin công ty | Lượt xem: 1333
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội

Cập nhật: 04-08-2017 07:00:23 | Tin công ty | Lượt xem: 1293
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần DAP - Vinachem thông báo tuyển dụng

Cập nhật: 04-08-2017 07:43:22 | Tin công ty | Lượt xem: 1720
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem thông báo tuyển dụng Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, PCCN năm 2016

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, PCCN năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:15:21 | Tin công ty | Lượt xem: 1485
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, PCCN năm 2016 Xem thêm
Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị The nhân Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị The nhân Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Cập nhật: 04-08-2017 07:39:19 | Tin công ty | Lượt xem: 1339
Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị The nhân Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam Xem thêm
Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc năm 2016

Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:12:18 | Tin công ty | Lượt xem: 1392
Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc năm 2016 Xem thêm
Công ty cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu và An ninh cảng biển thường niên, năm 2016

Công ty cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu và An ninh cảng biển thường niên, năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:09:15 | Tin công ty | Lượt xem: 1756
Công ty cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu và An ninh cảng biển thường niên, năm 2016 Xem thêm
Phó Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần DAP - Vinachem

Phó Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 04-08-2017 07:32:14 | Tin công ty | Lượt xem: 1383
Phó Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần DAP - Vinachem Xem thêm