Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu 500 tấn phân bón DAP bột giữa Công ty CP DAP-VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu 500 tấn phân bón DAP bột giữa Công ty CP DAP-VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 28-05-2018 10:31:24 | Tin công ty | Lượt xem: 1242
Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu 500 tấn phân bón DAP bột giữa Công ty CP DAP - VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 3 tháng đầu năm 2018 tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 3 tháng đầu năm 2018 tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 24-05-2018 01:54:51 | Tin công ty | Lượt xem: 1208
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 3 tháng đầu năm 2018 tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem Xem thêm
Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018

Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018

Cập nhật: 15-05-2018 03:58:25 | Tin công ty | Lượt xem: 1407
Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018 Xem thêm
Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018

Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018

Cập nhật: 08-05-2018 02:08:52 | Tin công ty | Lượt xem: 1355
Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018 Xem thêm
Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 07-05-2018 02:45:45 | Tin công ty | Lượt xem: 1310
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Điều lệ Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Điều lệ Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 02-05-2018 07:54:59 | Tin công ty | Lượt xem: 1575
Điều lệ Công ty cổ phần DAP - Vinachem Xem thêm
Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 28-04-2018 01:00:55 | Tin công ty | Lượt xem: 1312
Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần DAP - Vinachem Xem thêm
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 28-04-2018 01:29:32 | Tin công ty | Lượt xem: 1582
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem thêm
Công ty CP DAP - Vinachem: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP DAP - Vinachem: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 27-04-2018 10:07:33 | Tin công ty | Lượt xem: 1310
Công ty CP DAP - Vinachem: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem thêm
Công bố thông tin: Chấp thuận hợp đồng UTXK 1000 tấn DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin: Chấp thuận hợp đồng UTXK 1000 tấn DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 26-04-2018 02:17:09 | Tin công ty | Lượt xem: 1209
Công bố thông tin: Chấp thuận hợp đồng UTXK 1000 tấn DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung)

Cập nhật: 24-04-2018 03:49:22 | Tin công ty | Lượt xem: 1318
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung) Xem thêm
Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 16-04-2018 04:22:47 | Tin công ty | Lượt xem: 1377
Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem thêm
Thông báo bán tài sản thanh lý

Thông báo bán tài sản thanh lý

Cập nhật: 11-04-2018 10:02:22 | Tin công ty | Lượt xem: 1406
Thông báo bán tài sản thanh lý Xem thêm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 05-04-2018 03:07:51 | Tin công ty | Lượt xem: 1412
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Xem thêm
Công bố thông tin V\v: Nghị quyết HĐQT Thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin V\v: Nghị quyết HĐQT Thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 03-04-2018 03:07:34 | Tin công ty | Lượt xem: 1485
Nghị quyết HĐQT Thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem thêm