Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Hội thao PCCC lần thứ 9 cụm khu công nghiệp thành phố Hải Phòng

Hội thao PCCC lần thứ 9 cụm khu công nghiệp thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 05-10-2017 08:24:35 | Tin công ty | Lượt xem: 668
Hội thao PCCC lần thứ 9 cụm khu công nghiệp thành phố Hải Phòng Xem thêm
Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10

Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10

Cập nhật: 05-10-2017 02:58:27 | Tin công ty | Lượt xem: 654
Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 Xem thêm
Vui Tết Trung Thu cùng các cháu thiếu nhi là con em CBCNV công ty năm 2017

Vui Tết Trung Thu cùng các cháu thiếu nhi là con em CBCNV công ty năm 2017

Cập nhật: 04-10-2017 08:10:57 | Tin công ty | Lượt xem: 1530
Vui Tết Trung Thu cùng các cháu thiếu nhi là con em CBCNV công ty năm 2017 Xem thêm
Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng UTXK 3.000 tấn phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng UTXK 3.000 tấn phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 28-09-2017 10:52:39 | Tin công ty | Lượt xem: 652
DAP - Vinachem: Chấp thuận Hợp đồng UTXK 3.000 tấn phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
DAP - Vinachem ủng hộ đồng bào miền Trung thiệt hại do cơn bão số 10

DAP - Vinachem ủng hộ đồng bào miền Trung thiệt hại do cơn bão số 10

Cập nhật: 22-09-2017 08:13:48 | Tin công ty | Lượt xem: 640
DAP - Vinachem ủng hộ đồng bào miền Trung thiệt hại do cơn bão số 10 Xem thêm
DAP-Vinachem: Nỗ lực vượt qua gian khó

DAP-Vinachem: Nỗ lực vượt qua gian khó

Cập nhật: 19-09-2017 04:34:29 | Tin công ty | Lượt xem: 957
DAP-Vinachem: Nỗ lực vượt qua gian khó Xem thêm
Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng lao động

Cập nhật: 13-09-2017 02:32:29 | Tin công ty | Lượt xem: 3405
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem: Thông báo tuyển dụng lao động Xem thêm
Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng mua bán 15.000 tấn lưu huỳnh với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng mua bán 15.000 tấn lưu huỳnh với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 09-09-2017 09:43:13 | Tin công ty | Lượt xem: 750
Chấp thuận Hợp đồng mua bán 15.000 tấn lưu huỳnh với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Công ty cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất và phòng chống cháy nổ thường niên năm 2017

Công ty cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất và phòng chống cháy nổ thường niên năm 2017

Cập nhật: 29-08-2017 03:07:46 | Tin công ty | Lượt xem: 2763
Công ty cổ phần DAP – Vinachem tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất và phòng chống cháy nổ thường niên năm 2017 Xem thêm
Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 200 tấn DAP bột với Công ty XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 200 tấn DAP bột với Công ty XNK Quảng Bình

Cập nhật: 21-08-2017 10:54:43 | Tin công ty | Lượt xem: 1147
Chấp thuận Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 200 tấn DAP bột với Công ty XNK Quảng Bình Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Cập nhật: 17-08-2017 08:50:52 | Tin công ty | Lượt xem: 1029
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem thêm
Công bố thông tin hợp đồng mua SA với QBS

Công bố thông tin hợp đồng mua SA với QBS

Cập nhật: 17-08-2017 08:07:27 | Tin công ty | Lượt xem: 928
Công bố thông tin hợp đồng mua SA với QBS Xem thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Cập nhật: 04-08-2017 08:23:32 | Tin công ty | Lượt xem: 790
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 Xem thêm
Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên năm 2016

Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:26:30 | Tin công ty | Lượt xem: 1100
Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên năm 2016 Xem thêm
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cập nhật: 04-08-2017 08:59:29 | Tin công ty | Lượt xem: 850
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Xem thêm