Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Hội nghị đối thoại người lao động lần 2 năm 2018

Hội nghị đối thoại người lao động lần 2 năm 2018

Cập nhật: 13-07-2018 02:56:00 | Tin công ty | Lượt xem: 1713
Hội nghị đối thoại người lao động lần 2 năm 2018 Xem thêm
DAP VINACHEM: Kiến nghị được ra khỏi danh sách dự án kém hiệu quả

DAP VINACHEM: Kiến nghị được ra khỏi danh sách dự án kém hiệu quả

Cập nhật: 04-07-2018 07:35:16 | Tin công ty | Lượt xem: 2069
DAP VINACHEM: Kiến nghị được ra khỏi danh sách dự án kém hiệu quả Xem thêm
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm việc với Công ty

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm việc với Công ty

Cập nhật: 03-07-2018 10:17:11 | Tin công ty | Lượt xem: 1834
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm việc với Công ty Xem thêm
Công bố thông tin V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm báo cáo tài chính năm 2018

Công bố thông tin V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm báo cáo tài chính năm 2018

Cập nhật: 28-06-2018 09:08:53 | Tin công ty | Lượt xem: 1581
Công bố thông tin: V/v lựa chọn đơn vị kiểm báo cáo tài chính năm 2018 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty

Công bố thông tin: V/v Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty

Cập nhật: 27-06-2018 03:07:22 | Tin công ty | Lượt xem: 1739
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty  Xem thêm
Công bố thông tin: Chấp thuận Hợp đồng gửi kho Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình; Chấp thuận điều chỉnh Hợp đồng UTXK DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin: Chấp thuận Hợp đồng gửi kho Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình; Chấp thuận điều chỉnh Hợp đồng UTXK DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 26-06-2018 07:26:40 | Tin công ty | Lượt xem: 1508
Công bố thông tin: Chấp thuận Hợp đồng gửi kho Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình; Chấp thuận điều chỉnh Hợp đồng UTXK DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2018

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2018

Cập nhật: 16-06-2018 06:17:31 | Tin công ty | Lượt xem: 1843
Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2018 Xem thêm
Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu phân bón DAP giữa Công ty CP DAP-VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu phân bón DAP giữa Công ty CP DAP-VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 15-06-2018 01:10:28 | Tin công ty | Lượt xem: 1619
Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu 10.092 tấn phân bón DAP giữa Công ty CP DAP-VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Thông báo V/v: Sửa đổi hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng, mở thầu  Gói thầu sửa chữa thùng phản ứng, phân hủy vị số R0201, R0202

Thông báo V/v: Sửa đổi hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng, mở thầu Gói thầu sửa chữa thùng phản ứng, phân hủy vị số R0201, R0202

Cập nhật: 12-06-2018 12:35:44 | Tin công ty | Lượt xem: 2528
Thông báo V/v: Sửa đổi hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng, mở thầu  Gói thầu sửa chữa thùng phản ứng, phân hủy vị số R0201, R0202 Xem thêm
Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu 500 tấn phân bón DAP bột giữa Công ty CP DAP-VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu 500 tấn phân bón DAP bột giữa Công ty CP DAP-VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 28-05-2018 10:31:24 | Tin công ty | Lượt xem: 1607
Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu 500 tấn phân bón DAP bột giữa Công ty CP DAP - VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 3 tháng đầu năm 2018 tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 3 tháng đầu năm 2018 tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 24-05-2018 01:54:51 | Tin công ty | Lượt xem: 1599
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 3 tháng đầu năm 2018 tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem Xem thêm
Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018

Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018

Cập nhật: 15-05-2018 03:58:25 | Tin công ty | Lượt xem: 1787
Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018 Xem thêm
Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018

Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018

Cập nhật: 08-05-2018 02:08:52 | Tin công ty | Lượt xem: 1732
Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018 Xem thêm
Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 07-05-2018 02:45:45 | Tin công ty | Lượt xem: 1697
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Điều lệ Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Điều lệ Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 02-05-2018 07:54:59 | Tin công ty | Lượt xem: 1976
Điều lệ Công ty cổ phần DAP - Vinachem Xem thêm