Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Công ty Cổ phần DAP-Vinachem tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần DAP-Vinachem tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:29:11 | Tin công ty | Lượt xem: 1674
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Hội đồng quản trị

Cập nhật: 04-08-2017 08:46:10 | Tin công ty | Lượt xem: 2097
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Hội đồng quản trị Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 04-08-2017 08:20:03 | Tin công ty | Lượt xem: 1244
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Xem thêm
Công ty CP DAP VINACHEM tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016

Công ty CP DAP VINACHEM tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:27:02 | Tin công ty | Lượt xem: 1353
Công ty CP DAP VINACHEM tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016 Xem thêm
DAP Đình Vũ sản xuất thành công trên quy mô công nghiệp và chính thức đưa ra thị trường phân bón DAP chất lượng cao, hàm lượng dinh dưỡng 64%

DAP Đình Vũ sản xuất thành công trên quy mô công nghiệp và chính thức đưa ra thị trường phân bón DAP chất lượng cao, hàm lượng dinh dưỡng 64%

Cập nhật: 04-08-2017 07:36:54 | Tin công ty | Lượt xem: 2366
DAP Đình Vũ sản xuất thành công trên quy mô công nghiệp và chính thức đưa ra thị trường phân bón DAP chất lượng cao, hàm lượng dinh dưỡng 64% Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 04-08-2017 07:51:53 | Tin công ty | Lượt xem: 1295
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Xem thêm
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 07 năm 2016

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 07 năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:13:53 | Tin công ty | Lượt xem: 1237
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 07 năm 2016 Xem thêm
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:03:44 | Tin công ty | Lượt xem: 1482
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2016 Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị

Cập nhật: 04-08-2017 07:25:43 | Tin công ty | Lượt xem: 1224
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem: Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường và xử lý chất thải của Nhà máy DAP Đình Vũ

Công ty Cổ phần DAP - Vinachem: Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường và xử lý chất thải của Nhà máy DAP Đình Vũ

Cập nhật: 04-08-2017 07:56:42 | Tin công ty | Lượt xem: 1340
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem: Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường và xử lý chất thải của Nhà máy DAP Đình Vũ Xem thêm
Lễ ký Hợp đồng nguyên tắc cam kết thực hiện chế biến bã thải thạch cao thành bê tông Nano Polymer

Lễ ký Hợp đồng nguyên tắc cam kết thực hiện chế biến bã thải thạch cao thành bê tông Nano Polymer

Cập nhật: 04-08-2017 07:26:40 | Tin công ty | Lượt xem: 1552
Lễ ký Hợp đồng nguyên tắc cam kết thực hiện chế biến bã thải thạch cao thành bê tông Nano Polymer Xem thêm
Lễ ký Biên bản ghi nhớ dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bã thải thạch cao (Gypsum) của Công ty DAP làm phụ gia xi măng và vật liệu xây dựng

Lễ ký Biên bản ghi nhớ dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bã thải thạch cao (Gypsum) của Công ty DAP làm phụ gia xi măng và vật liệu xây dựng

Cập nhật: 04-08-2017 07:02:39 | Tin công ty | Lượt xem: 1497
Lễ ký Biên bản ghi nhớ dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bã thải thạch cao (Gypsum) của Công ty DAP làm phụ gia xi măng và vật liệu xây dựng Xem thêm
Tổng kết mô hình phân bón DAP Đình Vũ cho cây Cam tại Cao Phong, Hòa Bình

Tổng kết mô hình phân bón DAP Đình Vũ cho cây Cam tại Cao Phong, Hòa Bình

Cập nhật: 04-08-2017 07:32:37 | Tin công ty | Lượt xem: 4204
Tổng kết mô hình phân bón DAP Đình Vũ cho cây Cam tại Cao Phong, Hòa Bình Xem thêm
Thông báo tuyển dụng công nhân lái máy xúc, cơ khí, điện và công nhân hóa vô cơ

Thông báo tuyển dụng công nhân lái máy xúc, cơ khí, điện và công nhân hóa vô cơ

Cập nhật: 04-08-2017 07:06:37 | Tin công ty | Lượt xem: 1767
Thông báo tuyển dụng công nhân lái máy xúc, cơ khí, điện và công nhân hóa vô cơ Xem thêm
Hội thao kỹ thuật PCCC năm 2016

Hội thao kỹ thuật PCCC năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 07:29:35 | Tin công ty | Lượt xem: 1353
Hội thao kỹ thuật PCCC năm 2016 Xem thêm