Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Cập nhật: 04-08-2017 08:23:32 | Tin công ty | Lượt xem: 630
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 Xem thêm
Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên năm 2016

Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:26:30 | Tin công ty | Lượt xem: 836
Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên năm 2016 Xem thêm
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cập nhật: 04-08-2017 08:59:29 | Tin công ty | Lượt xem: 608
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Xem thêm
Thông báo: Thay đổi thông tin đăng ký Doanh nghiệp

Thông báo: Thay đổi thông tin đăng ký Doanh nghiệp

Cập nhật: 04-08-2017 08:14:29 | Tin công ty | Lượt xem: 575
Thông báo: Thay đổi thông tin đăng ký Doanh nghiệp Xem thêm
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cập nhật: 04-08-2017 08:38:28 | Tin công ty | Lượt xem: 524
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính Quý I-2016

Công bố Báo cáo tài chính Quý I-2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:08:20 | Tin công ty | Lượt xem: 507
Công bố Báo cáo tài chính Quý I-2016 Xem thêm
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 04 năm 2016

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 04 năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:33:19 | Tin công ty | Lượt xem: 521
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 04 năm 2016 Xem thêm
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015

Cập nhật: 04-08-2017 08:33:18 | Tin công ty | Lượt xem: 500
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 Xem thêm
Thông báo: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Thông báo: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Cập nhật: 04-08-2017 08:20:15 | Tin công ty | Lượt xem: 540
Thông báo: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:12:14 | Tin công ty | Lượt xem: 492
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần DAP-Vinachem tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:29:11 | Tin công ty | Lượt xem: 726
Công ty Cổ phần DAP-Vinachem tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xem thêm
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Hội đồng quản trị

Cập nhật: 04-08-2017 08:46:10 | Tin công ty | Lượt xem: 720
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem: Ký Hợp đồng với người có liên quan của Hội đồng quản trị Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật: 04-08-2017 08:20:03 | Tin công ty | Lượt xem: 500
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Xem thêm
Công ty CP DAP VINACHEM tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016

Công ty CP DAP VINACHEM tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016

Cập nhật: 04-08-2017 08:27:02 | Tin công ty | Lượt xem: 498
Công ty CP DAP VINACHEM tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016 Xem thêm
DAP Đình Vũ sản xuất thành công trên quy mô công nghiệp và chính thức đưa ra thị trường phân bón DAP chất lượng cao, hàm lượng dinh dưỡng 64%

DAP Đình Vũ sản xuất thành công trên quy mô công nghiệp và chính thức đưa ra thị trường phân bón DAP chất lượng cao, hàm lượng dinh dưỡng 64%

Cập nhật: 04-08-2017 07:36:54 | Tin công ty | Lượt xem: 794
DAP Đình Vũ sản xuất thành công trên quy mô công nghiệp và chính thức đưa ra thị trường phân bón DAP chất lượng cao, hàm lượng dinh dưỡng 64% Xem thêm