Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2019

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2019

Cập nhật: 17-01-2020 02:58:57 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 782
Báo cáo tài chính Quý IV/2019 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Quyết định xử phạt vi phạm về thuế

Công bố thông tin: V/v Quyết định xử phạt vi phạm về thuế

Cập nhật: 12-12-2019 06:07:34 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 506
Quyết định xử phạt vi phạm về thuế Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán

Công bố thông tin: V/v Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán

Cập nhật: 26-11-2019 02:14:49 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 826
Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý III-2019 kèm giải trình

Báo cáo tài chính Quý III-2019 kèm giải trình

Cập nhật: 18-10-2019 01:40:51 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 555
Báo cáo tài chính Quý III-2019 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT - phiên 07/2019

Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT - phiên 07/2019

Cập nhật: 12-10-2019 12:35:22 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 516
Nghị quyết của HĐQT - phiên 07/2019 Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 09-10-2019 06:44:26 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 514
Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfuric với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 09-10-2019 06:55:23 | Quan hệ cổ đông | Lượt xem: 530
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v QĐXP về thuế của Cục thuế thành phố Hải Phòng

Công bố thông tin: V/v QĐXP về thuế của Cục thuế thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 04-10-2019 07:10:12 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 709
Quyết định xử phạt về thuế của Cục thuế thành phố Hải Phòng Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 17-09-2019 05:53:35 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 932
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Báo cáo tài chính bán niên 2019 kèm giải trình

Báo cáo tài chính bán niên 2019 kèm giải trình

Cập nhật: 14-08-2019 08:43:45 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1086
Báo cáo tài chính bán niên 2019 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK 200 tấn phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK 200 tấn phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 15-08-2019 09:24:12 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 983
Chấp thuận Hợp đồng UTXK 200 tấn phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 03-08-2019 06:00:11 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1003
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long

Cập nhật: 24-07-2019 02:32:08 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1018
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP Đình Vũ với Công ty CP XNK Cát Long  Xem thêm
Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin: V/v Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfric với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 18-07-2019 08:25:47 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1012
Chấp thuận Hợp đồng mua bán Axit Sunfric với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II/2019

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II/2019

Cập nhật: 18-07-2019 02:58:39 | Báo cáo thường niên | Lượt xem: 1154
Báo cáo tài chính Quý II/2019 Xem thêm