Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin tập đoàn

Vinachem: Doanh thu 8 tháng đầu năm 2021 tăng 29,1%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020

Vinachem: Doanh thu 8 tháng đầu năm 2021 tăng 29,1%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020

Cập nhật: 14-09-2021 04:07:29 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 647
Vinachem: Doanh thu 8 tháng đầu năm 2021 tăng 29,1%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020   Xem thêm
VINACHEM: Thông báo chức danh và mẫu chữ ký trưởng, phó ban Tập đoàn

VINACHEM: Thông báo chức danh và mẫu chữ ký trưởng, phó ban Tập đoàn

Cập nhật: 04-09-2021 04:18:27 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 245
VINACHEM: Thông báo chức danh và mẫu chữ ký trưởng, phó ban Tập đoàn Xem thêm
Ngành hóa chất: Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất

Ngành hóa chất: Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất

Cập nhật: 27-08-2021 04:18:26 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 257
Ngành hóa chất: Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất Xem thêm
Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”, 100% doanh nghiệp duy trì sản xuất liên tục

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”, 100% doanh nghiệp duy trì sản xuất liên tục

Cập nhật: 21-08-2021 04:24:24 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 213
Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”, 100% doanh nghiệp duy trì sản xuất liên tục   Xem thêm
Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2020

Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2020

Cập nhật: 21-08-2021 04:20:23 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 228
Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2020   Xem thêm
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021

Cập nhật: 20-08-2021 04:33:21 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 156
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 Xem thêm
Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam 52 năm xây dựng và phát triển

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam 52 năm xây dựng và phát triển

Cập nhật: 20-08-2021 04:53:19 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 127
Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam 52 năm xây dựng và phát triển   Xem thêm
Vinachem: Doanh thu 7 tháng đầu năm 2021 tăng 29,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 30,1% so với cùng kỳ

Vinachem: Doanh thu 7 tháng đầu năm 2021 tăng 29,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 30,1% so với cùng kỳ

Cập nhật: 17-08-2021 04:36:18 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 137
Vinachem: Doanh thu 7 tháng đầu năm 2021 tăng 29,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 30,1% so với cùng kỳ Xem thêm
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM: Bổ nhiệm Trưởng, Phó ban, Ban Thư ký HĐTV và Trưởng ban, Ban Tuyên giáo TT&PT

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM: Bổ nhiệm Trưởng, Phó ban, Ban Thư ký HĐTV và Trưởng ban, Ban Tuyên giáo TT&PT

Cập nhật: 06-08-2021 04:08:17 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 155
TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM: Bổ nhiệm Trưởng, Phó ban, Ban Thư ký HĐTV và Trưởng ban, Ban Tuyên giáo TT&PT   Xem thêm
DAP Đình Vũ tiêu thụ thạch cao từ 30.000 - 35.000 tấn/tháng

DAP Đình Vũ tiêu thụ thạch cao từ 30.000 - 35.000 tấn/tháng

Cập nhật: 26-07-2021 04:15:14 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 120
DAP Đình Vũ tiêu thụ thạch cao từ 30.000 - 35.000 tấn/tháng Xem thêm
Tặng quà nhân Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7

Tặng quà nhân Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7

Cập nhật: 27-07-2021 04:51:12 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 123
Tặng quà nhân Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 Xem thêm
Vinachem: Doanh thu sáu tháng đầu năm 2021 tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020

Vinachem: Doanh thu sáu tháng đầu năm 2021 tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020

Cập nhật: 16-07-2021 04:45:10 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 138
Vinachem: Doanh thu sáu tháng đầu năm 2021 tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020 Xem thêm
VINACHEM: Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các ban Tập đoàn

VINACHEM: Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các ban Tập đoàn

Cập nhật: 16-07-2021 04:47:07 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 165
VINACHEM: Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các ban Tập đoàn Xem thêm
Đảng ủy VINACHEM: Kết luận của BTV về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đảng ủy VINACHEM: Kết luận của BTV về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật: 21-07-2021 02:50:43 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 286
Đảng ủy VINACHEM: Kết luận của BTV về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Xem thêm
Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Cập nhật: 17-07-2021 02:10:42 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 356
Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021   Xem thêm