Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

VINACHEM bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số ban tham mưu Tập đoàn

Cập nhật: 13-11-2021 11:21:06 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 492

VINACHEM bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số ban tham mưu Tập đoàn

Ngày 12/11/2021, tại cuộc họp giao ban Tập đoàn, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số Trưởng, Phó ban tham mưu Tập đoàn, Cụ thể:

Theo Quyết định số 243/QĐ-HCVN ngày 27/10/2021, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Dũng - Trưởng ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giữ chức Trưởng ban, Ban Người đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo Quyết định số 239/QĐ-HCVN ngày 21/10/2021, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Quang - Chuyên viên chính Văn phòng giư chức vụ Phó chánh văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo Quyết định số 241/QĐ-HCVN của ngày 27/10/2021, bổ nhiệm lại có thời hạn bà Lương Thị Anh Đào giữ chức vụ Phó Trưởng ban, Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo Quyết định số 242/QĐ-HCVN ngày 27/10/2021, bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Quốc Cương giữ chức vụ Phó Trưởng ban, Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo Quyết định số 244/QĐ-HCVN ngày 27/10/2021, giao ông Nguyên Quốc Anh, Phó trưởng ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, phụ trách Ban Đầu tư Xây dựng; Thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ của trưởng ban cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Trưởng ban mới.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: vinachem.com.vn