Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Công ty CP DAP – Vinachem: Phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 256.000 tấn DAP năm 2022

Cập nhật: 23-04-2022 01:55:47 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 353

Công ty CP DAP – Vinachem: Phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 256.000 tấn DAP năm 2022

 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP DAP Vinachem đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với một trong những mục tiêu chính là phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 256.000 tấn DAP năm 2022.

Nỗ lực lớn trong năm 2021

Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022 chỉ rõ, năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát, làm chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát năm 2021 với quy mô lớn, tốc độ lây lan nhanh đã gây một số ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty.

Từ giữa tháng 8/2021 đến đầu tháng 3 năm nay, việc cung cấp quặng apatit tuyển không ổn định, lượng quặng về luôn thiếu so với nhu cầu sản xuất của công ty. Công ty phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình cấp quặng, kết hợp với tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị và vệ sinh môi trường.

Với những nỗ lực đó, năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp công ty đã đạt 2.942,57 tỷ đồng, tương đương 119,5% so với kế hoạch; lượng DAP sản xuất đạt 252.668 tấn, tương đương 100,3% so với kế hoạch; DAP tiêu thụ đạt 247.981 tấn; tổng doanh thu thuần đạt 2.896,22 tỷ đồng, tương đương 116,8% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 190,92 tỷ đồng, tương đương 280,7% so với kế hoạch.

Năm 2021, sản lượng tiêu thụ thạch cao phụ gia xi măng chế biến từ bã thải thạch cao PG của công ty tăng mạnh, đến nay cơ bản cân bằng với lượng thải phát sinh hàng ngày của công ty. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực, kiên trì trong việc vận hành dây chuyền chế biến thạch cao, tích cực làm công tác giới thiệu sản phẩm đến các nhà máy xi măng, chứng minh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế và môi trường.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, Công ty đã lập kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau với các chỉ tiêu chính như: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 2.972,41 tỷ đồng; Sản lượng DAP sản xuất đạt 256.000 tấn; DAP tiêu thụ đạt 256.000 tấn; Tổng doanh thu thuần đạt 3.025,74 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 203 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù họp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Nhằm đạt mục tiêu này, Công ty xác định sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban điều hành Công ty cũng sẽ tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn hệ thống máy móc, thiết bị và con người; tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, chủ động chuẩn bị đủ nguyên liệu để sản xuất. Bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh sản lượng bán hàng trong nước và xuất khẩu, trong đó ưu tiên cung ứng cho các khách hàng đại lý trong nước để góp phần bình ổn thị trường phân bón.

Năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm nhiều nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, trồng phủ xanh khu vực bãi chứa thạch cao PG, cải tạo nâng cấp một số tiện ích phục vụ công nhân, cải thiện môi trường làm việc tại các khu nhà xưởng xanh – sạch – đẹp. Tiếp tục hỗ trợ Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thạch cao nhân tạo làm phụ gia xi măng, nhằm phấn đấu giảm dần lượng tồn trữ tại bãi chứa.