Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Công bố thông tin: Điều lệ, Quy chế và tài liệu ĐH đại cổ đông

Công bố thông tin: Điều lệ, Quy chế và tài liệu ĐH đại cổ đông

Cập nhật: 23-04-2021 07:46:18 | Tin công ty | Lượt xem: 121
Điều lệ, Quy chế và tài liệu ĐH đại cổ đông Xem thêm
Công bố thông tin: Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT

Công bố thông tin: Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT

Cập nhật: 23-04-2021 07:44:10 | Tin công ty | Lượt xem: 184
Kết quả họp ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT Xem thêm
Xây dựng “nhà máy xanh” ở DAP Vinachem

Xây dựng “nhà máy xanh” ở DAP Vinachem

Cập nhật: 08-04-2021 02:09:31 | Tin công ty | Lượt xem: 120
Xây dựng “nhà máy xanh” ở DAP Vinachem Xem thêm
Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 03-03-2021 08:44:02 | Tin công ty | Lượt xem: 361
Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem thêm
Thư chúc Tết của Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Thư chúc Tết của Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Cập nhật: 09-02-2021 01:33:34 | Tin công ty | Lượt xem: 307
Thư chúc Tết của Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021

Cập nhật: 04-02-2021 01:37:23 | Tin công ty | Lượt xem: 433
Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021 Xem thêm
Công bố thông tin: Số 72/CBTT-DAP

Công bố thông tin: Số 72/CBTT-DAP

Cập nhật: 03-02-2021 09:25:35 | Tin công ty | Lượt xem: 304
Công bố thông tin: Số 72/CBTT-DAP kèm quyết định Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Cập nhật: 30-11--0001 12:00:00 | Tin công ty | Lượt xem: 181
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình

Cập nhật: 19-01-2021 01:02:59 | Tin công ty | Lượt xem: 387
Báo cáo tài chính Quý IV/2020 kèm giải trình Xem thêm
Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Cập nhật: 19-12-2020 03:57:18 | Tin công ty | Lượt xem: 339
Công bố thông tin: Quyết định V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật Xem thêm
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020

Cập nhật: 15-12-2020 07:01:19 | Tin công ty | Lượt xem: 210
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT và Quyết định số 368/QĐ-DAP ngày 15/12/2020 Xem thêm
Hội thao Công nhân Lao động Công ty CP DAP - VINACHEM

Hội thao Công nhân Lao động Công ty CP DAP - VINACHEM

Cập nhật: 25-11-2020 06:41:05 | Tin công ty | Lượt xem: 361
Hội thao Công nhân Lao động Công ty CP DAP - VINACHEM Xem thêm
Phân bón DAP Đình Vũ thích hợp với cây chanh dây

Phân bón DAP Đình Vũ thích hợp với cây chanh dây

Cập nhật: 04-11-2020 02:59:22 | Tin công ty | Lượt xem: 399
Phân bón DAP Đình Vũ thích hợp với cây chanh dây Xem thêm
Công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Cập nhật: 02-11-2020 01:31:56 | Tin công ty | Lượt xem: 416
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Xem thêm
Tin hoạt động Công đoàn

Tin hoạt động Công đoàn

Cập nhật: 27-07-2020 01:36:06 | Tin công ty | Lượt xem: 495
Tin hoạt động Công đoàn Xem thêm