Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam 10 tháng năm 2022

Cập nhật: 12-11-2022 03:52:01 | Tin thị trường | Lượt xem: 2222

Thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam 10 tháng năm 2022

10 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,77 triệu tấn, trị giá trên 1,3 tỷ USD.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2022 nhập khẩu phân bón tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 9/2022, với mức tăng tương ứng 26,2%, 27,9% và 1,4%, đạt 321.967 tấn, tương đương 154,24 triệu USD, giá trung bình 479 USD/tấn. So với tháng 10/2021 thì giảm 14,3% về lượng, nhưng tăng 4,4% kim ngạch và tăng 21,8% về giá.

Trong tháng 10/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tiếp tục tăng 27,8% về lượng, tăng 27% kim ngạch, nhưng giảm nhẹ 0,6% về giá so với tháng 9/2022, đạt 192.800 tấn, tương đương 84,09 triệu USD, giá 436,2 USD/tấn; So với tháng 10/2021 cũng tăng mạnh 35% về lượng, tăng 52,2% kim ngạch và tăng 12,8% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 10/2022 tiếp tục tăng mạnh, tăng 51,5% về lượng và tăng 39,6% kim ngạch so với tháng 9/2022, đạt 38.391 tấn, tương đương trên 32,52 triệu USD; so với tháng 10/2021 tăng 34,7% về lượng, tăng 147,9% kim ngạch.

Tính chung trong 10 tháng năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,77 triệu tấn, trị giá trên 1,3 tỷ USD, giá trung bình đạt 469,5 USD/tấn, giảm 27,2% về khối lượng, nhưng tăng 13,4% về kim ngach và tăng 55,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 50,5% trong tổng lượng và chiếm 45% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,4 triệu tấn, tương đương 585,33 triệu USD, giá trung bình 418 USD/tấn, giảm 17,5% về lượng, nhưng tăng 19,5% về kim ngạch và tăng mạnh 44,8% về giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 7,8% trong tổng lượng và chiếm 12% trong tổng kim ngạch, với 216.224 tấn, tương đương 155,46 triệu USD, giá trung bình 719 USD/tấn, giảm 34,7% về lượng, nhưng tăng 36,9% về kim ngạch và tăng mạnh 109,7% về giá so với 10 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 233.207 tấn, tương đương 144,4 triệu USD, giảm mạnh 45,7% về lượng, giảm 4,5% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 8,4% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 2,06 triệu tấn, tương đương 842,78 triệu USD, giảm 17,7% về lượng nhưng tăng 17,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 74,3% trong tổng lượng và chiếm 64,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 440.874 tấn, tương đương 139 triệu USD, giảm 15,6% về lượng nhưng tăng 17,3% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 15,9% trong tổng lượng và chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, trong 10 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu phân bón từ hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu phân bón 10 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/11/2022 của TCHQ)

Nguồn:vinanet.vn