Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Xuất khẩu phân bón tháng 1/2024 tăng cả lượng và kim ngạch

Cập nhật: 29-02-2024 03:27:57 | Tin thị trường | Lượt xem: 1479

Xuất khẩu phân bón tháng 1/2024 tăng cả lượng và kim ngạch

Tháng 1/2024 cả nước xuất khẩu 180.221 tấn phân bón, tương đương trên 72,9 triệu USD, tăng 41,7% về khối lượng, tăng 14% về kim ngạch so với tháng 1/2023.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 cả nước xuất khẩu 180.221 tấn phân bón, tương đương 72,9 triệu USD, giá trung bình 404,5 USD/tấn, tăng 10,6% về lượng, tăng 2% về kim ngạch nhưng giảm 7,7% về giá so với tháng 12/2023; còn so với tháng 1/2023 thì tăng 41,7% về khối lượng, tăng 14% về kim ngạch nhưng giảm 14,5% về giá.

Hàn Quốc đứng đầu về thị trường tiêu thụ phân bón của Việt Nam, chiếm trên 26% trong tổng lượng và tổng kim ngạch phân bón xuất khẩu của cả nước, đạt 47.206 tấn, tương đương gần 19,35 triệu USD, giá trung bình 410 USD/tấn, tăng 63,2% về lượng, tăng 61,5% về kim ngạch nhưng giảm nhẹ 1% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 984,7% về lượng, tăng 1.074% về kim ngạch và tăng 8,3% về giá.

Tiếp sau đó là thị trường Campuchia chiếm 21% trong tổng lượng và chiếm 22% trong tổng kim ngạch, đạt 37.782 tấn, tương đương gần 16,08 triệu USD, giá trung bình 425,7 USD/tấn, giảm mạnh 57,8% về lượng, giảm 58,2% về kim ngạch và giảm 1% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 thì tăng 13,6% về lượng nhưng giảm 2,1% về kim ngạch và giảm 13,8% về giá.

Thị trường Philippines đứng thứ 3 đạt 15.558 tấn, tương đương 7,2 triệu USD, giá 462,8 USD/tấn, tăng 293,3% về lượng và tăng 256,9% về kim ngạch nhưng giảm 9,3% về giá so với tháng 12/2023; và cũng tăng 440% về lượng, tăng 243,9% kim ngạch nhưng giảm 36,4% về giá so với tháng 1/2023, chiếm 8,6% trong tổng lượng và chiếm 9,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP 129.364 tấn, tương đương 54,4 triệu USD, tăng 150,3% về lượng, tăng 121% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu phân bón tháng 1/2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ) 

Nguồn:vinanet.vn