Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Nhập khẩu phân bón từ các thị trường tháng 1/2024

Cập nhật: 29-02-2024 04:17:01 | Tin thị trường | Lượt xem: 1661

Nhập khẩu phân bón từ các thị trường tháng 1/2024

Tháng 1/2024 cả nước nhập khẩu 414.850 tấn phân bón, tương đương trên 138,39 triệu USD, tăng 197,7% về khối lượng, tăng 142,6% về kim ngạch so với tháng 1/2023.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 cả nước nhập khẩu 414.850 tấn phân bón, tương đương 138,39 triệu USD, giá trung bình 333,6 USD/tấn, giảm 7,1% về lượng, giảm 8,5% về kim ngạch và giảm 1,5% về giá so với tháng 12/2023; còn so với tháng 1/2023 thì tăng 197,7% về khối lượng, tăng 142,6% về kim ngạch nhưng giảm 18,5% về giá.

Trung Quốc (Đại lục) đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 41% trong tổng lượng và chiếm 27,7% trong tổng kim ngạch, đạt 169.875 tấn, tương đương gần 38,33 triệu USD, giá trung bình 225,6 USD/tấn, giảm 16% về lượng, giảm 38,7% về kim ngạch và giảm 27% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 thì tăng 141,8% về lượng, tăng 48,5% về kim ngạch nhưng giảm 38,6% về giá.

Tiếp sau đó là thị trường Nga chiếm trên 17,3% trong tổng lượng và chiếm 31,6% trong tổng kim ngạch phân bón nhập khẩu của cả nước, đạt 71.911 tấn, tương đương gần 43,79 triệu USD, giá trung bình 609 USD/tấn, tăng 27,3% về lượng, tăng 86,4% về kim ngạch và tăng 46,4% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 3.286% về lượng, tăng 3.113% về kim ngạch nhưng giảm 5,1% về giá.

Thị trường Hàn Quốc đứng thứ 3 đạt 17.517 tấn, tương đương 7,96 triệu USD, giá 454,7 USD/tấn, tăng 21,7% về lượng nhưng giảm 3% về kim ngạch và giảm 20,4% về giá so với tháng 12/2023; nhưng tăng mạnh 90% về lượng, tăng 163,9% kim ngạch và tăng 38,8% về giá so với tháng 1/2023, chiếm 4,2% trong tổng lượng và chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhập khẩu từ các thị trường FTA RCEP 265.057 tấn, tương đương 64,67 triệu USD, tăng 142,4% về lượng, tăng 65,5% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á 46.280 tấn, tương đương 15,02 triệu USD, tăng 136,7% về lượng, tăng 60,2% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu phân bón tháng 1/2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn:vinanet.vn