Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu phân bón về Việt Nam trong tháng 2/2021 giảm 8,6% về lượng, giảm 10,8% về kim ngạch và giảm 2,6% về giá so với tháng trước đó, đạt 294.598 tấn, trị giá 75,39 triệu USD, giá trung bình 255,9 USD/tấn; Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2021 thì lượng phân bón nhập khẩu tăng 4,% về lượng, tăng 12% về kim ngạch và tăng 7% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 614.339 tấn, kim ngạch 159,51 triệu USD, giá trung bình 259,7 USD/tấn.
Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm gần 40% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 244.311 tấn, trị giá 61,49 triệu USD, giá trung bình 251,7 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng tương ứng 22,5%, 38,2% và 12,8%. Riêng trong tháng 2/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường này tăng 5,5% về lượng, tăng nhẹ 0,5% về kim ngạch nhưng giảm 4,8% về giá so với tháng liền kề trước đó, đạt 125.462 tấn, tương đương 30,82 triệu USD, giá 245,7 USD/tấn.
Thị trường lớn thứ 2 là Belarus trong 2 tháng đầu năm 2021, đạt 76.185 tấn, trị giá 19,06 triệu USD, giá trung bình 250 USD/tấn, tăng mạnh 86% về lượng, tăng 69% về kim ngạch nhưng giảm 9% về giá so với cùng kỳ; riêng tháng 2/2021 nhập khẩu từ Belarus cũng tăng mạnh 31% về lượng, tăng 40% kim ngạch và tăng 7,2% về giá so với tháng 1/2021, đạt 43.185 tấn, trị giá 11,13 triệu USD, giá trung bình 257,6 USD/tấn.
Đứng thứ 3 là thị trường Nga cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, tăng lần lượt 95,5% về lượng, 82% kim ngạch nhưng giảm 6,8 % về giá, đạt 50.005 tấn, trị giá 16,09 triệu USD, giá trung bình 321,9 USD/tấn; tuy nhiên, trong tháng 2/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga lại giảm mạnh 56% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 1/2021, đạt 15.884 tấn, trị giá 5,07 triệu USD.

 

Nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

 

ĐVT : USD