Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin công ty

Thông báo V/v: Sửa đổi hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng, mở thầu  Gói thầu sửa chữa thùng phản ứng, phân hủy vị số R0201, R0202

Thông báo V/v: Sửa đổi hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng, mở thầu Gói thầu sửa chữa thùng phản ứng, phân hủy vị số R0201, R0202

Cập nhật: 12-06-2018 12:35:44 | Tin công ty | Lượt xem: 1181
Thông báo V/v: Sửa đổi hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng, mở thầu  Gói thầu sửa chữa thùng phản ứng, phân hủy vị số R0201, R0202 Xem thêm
Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu 500 tấn phân bón DAP bột giữa Công ty CP DAP-VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu 500 tấn phân bón DAP bột giữa Công ty CP DAP-VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 28-05-2018 10:31:24 | Tin công ty | Lượt xem: 887
Công bố thông tin V/v: ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu 500 tấn phân bón DAP bột giữa Công ty CP DAP - VINACHEM với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 3 tháng đầu năm 2018 tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 3 tháng đầu năm 2018 tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 24-05-2018 01:54:51 | Tin công ty | Lượt xem: 916
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 3 tháng đầu năm 2018 tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem Xem thêm
Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018

Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018

Cập nhật: 15-05-2018 03:58:25 | Tin công ty | Lượt xem: 1020
Hội nghị đối thoại người lao động năm 2018 Xem thêm
Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018

Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018

Cập nhật: 08-05-2018 02:08:52 | Tin công ty | Lượt xem: 1028
Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018 Xem thêm
Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin V/v: Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 07-05-2018 02:45:45 | Tin công ty | Lượt xem: 995
Chấp thuận Hợp đồng UTXK phân bón DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Điều lệ Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Điều lệ Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 02-05-2018 07:54:59 | Tin công ty | Lượt xem: 1220
Điều lệ Công ty cổ phần DAP - Vinachem Xem thêm
Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Cập nhật: 28-04-2018 01:00:55 | Tin công ty | Lượt xem: 983
Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần DAP - Vinachem Xem thêm
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 28-04-2018 01:29:32 | Tin công ty | Lượt xem: 1209
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem thêm
Công ty CP DAP - Vinachem: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP DAP - Vinachem: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 27-04-2018 10:07:33 | Tin công ty | Lượt xem: 997
Công ty CP DAP - Vinachem: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem thêm
Công bố thông tin: Chấp thuận hợp đồng UTXK 1000 tấn DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Công bố thông tin: Chấp thuận hợp đồng UTXK 1000 tấn DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình

Cập nhật: 26-04-2018 02:17:09 | Tin công ty | Lượt xem: 902
Công bố thông tin: Chấp thuận hợp đồng UTXK 1000 tấn DAP với Công ty CP XNK Quảng Bình Xem thêm
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung)

Cập nhật: 24-04-2018 03:49:22 | Tin công ty | Lượt xem: 990
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung) Xem thêm
Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 16-04-2018 04:22:47 | Tin công ty | Lượt xem: 1044
Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem thêm
Thông báo bán tài sản thanh lý

Thông báo bán tài sản thanh lý

Cập nhật: 11-04-2018 10:02:22 | Tin công ty | Lượt xem: 1063
Thông báo bán tài sản thanh lý Xem thêm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 05-04-2018 03:07:51 | Tin công ty | Lượt xem: 1105
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Xem thêm