Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 DDV - CBTT ve ky HD UTXK voi QBS DDV - CBTT ve ky HD UTXK voi QBS 04-08-2017 Tải về
2 Van ban086 Van ban086 04-08-2017 Tải về
3 img752 img752 04-08-2017 Tải về
4 img724 img724 04-08-2017 Tải về
5 DDV - CBTT ve ky hop dong UTXK voi QBS_signed DDV - CBTT ve ky hop dong UTXK voi QBS_signed 04-08-2017 Tải về
6 Van ban233 Van ban233 04-08-2017 Tải về
7 DDV - Bùi Thị Ngọc DDV - Bùi Thị Ngọc 04-08-2017 Tải về
8 img742 img742 04-08-2017 Tải về
9 Van ban157 Van ban157 04-08-2017 Tải về
10 Van ban121 Van ban121 04-08-2017 Tải về
11 3.1 CBTT ve HD UTXK voi QBS 3.1 CBTT ve HD UTXK voi QBS 04-08-2017 Tải về
12 3.2 Nghi quyet HDQT so 01 nam 2017 3.2 Nghi quyet HDQT so 01 nam 2017 04-08-2017 Tải về
13 2.1 Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 2016 (full) 2.1 Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 2016 (full) 04-08-2017 Tải về
14 1. Danh sach co dong nam 2016 1. Danh sach co dong nam 2016 04-08-2017 Tải về