Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 903\CBTT-DAP UTXK 3000 tấn DAP với Cty CP XNK Quảng Bình 27-09-2017 Tải về
2 776/CBTT-DAP Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội 21-08-2017 Tải về
3 Bao cao KQ GDCP (T08.2017) Bao cao KQ GDCP (T08.2017) 17-08-2017 Tải về
4 T08-CBTT hop dong mua SA voi QBS.signed T08-CBTT hop dong mua SA voi QBS.signed 17-08-2017 Tải về
5 CV 811_1620_1 CV 811_1620_1 04-08-2017 Tải về
6 144_2017-06-23_3 144_2017-06-23_3 04-08-2017 Tải về
7 img017 img017 04-08-2017 Tải về
8 Báo cáo kết quả mua CP của DAP lần 2 Báo cáo kết quả mua CP của DAP lần 2 04-08-2017 Tải về
9 img484 img484 04-08-2017 Tải về
10 Biên bản ĐH đồng cổ đông 2016 Biên bản ĐH đồng cổ đông 2016 04-08-2017 Tải về
11 BCTC Quý I-2016 (kèm giải trình).compressed BCTC Quý I-2016 (kèm giải trình).compressed 04-08-2017 Tải về
12 Báo cáo của BKS về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 Báo cáo của BKS về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 04-08-2017 Tải về
13 Nghị quyết ĐH đồng cổ đông 2016 Nghị quyết ĐH đồng cổ đông 2016 04-08-2017 Tải về
14 Van ban155 Van ban155 04-08-2017 Tải về
15 Van ban440 Van ban440 04-08-2017 Tải về