Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Tin thị trường

Bát nháo phân bón giả, kém chất lượng

Bát nháo phân bón giả, kém chất lượng

Cập nhật: 11-05-2021 08:47:49 | Tin thị trường | Lượt xem: 371
Bát nháo phân bón giả, kém chất lượng Xem thêm
Trung tuần tháng 5 giá phân bón hạ nhiệt?

Trung tuần tháng 5 giá phân bón hạ nhiệt?

Cập nhật: 11-05-2021 08:14:48 | Tin thị trường | Lượt xem: 298
Trung tuần tháng 5 giá phân bón hạ nhiệt? Xem thêm
Thị trường phân bón thế giới năm 2020 và triển vọng năm 2021

Thị trường phân bón thế giới năm 2020 và triển vọng năm 2021

Cập nhật: 28-04-2021 08:26:46 | Tin thị trường | Lượt xem: 317
Thị trường phân bón thế giới năm 2020 và triển vọng năm 2021 Xem thêm
Giá phân bón bán lẻ thị trường Mỹ tăng

Giá phân bón bán lẻ thị trường Mỹ tăng

Cập nhật: 20-03-2021 02:58:46 | Tin thị trường | Lượt xem: 530
Giá phân bón bán lẻ thị trường Mỹ tăng Xem thêm
Hai tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo tăng cao

Hai tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo tăng cao

Cập nhật: 03-04-2021 02:41:44 | Tin thị trường | Lượt xem: 550
Hai tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo tăng cao Xem thêm
Quản lý thị trường và Bảo vệ thực vật phối hợp thanh, kiểm tra phân bón

Quản lý thị trường và Bảo vệ thực vật phối hợp thanh, kiểm tra phân bón

Cập nhật: 08-04-2021 02:40:41 | Tin thị trường | Lượt xem: 512
Quản lý thị trường và Bảo vệ thực vật phối hợp thanh, kiểm tra phân bón Xem thêm
Khẩn trương bình ổn giá phân bón

Khẩn trương bình ổn giá phân bón

Cập nhật: 16-03-2021 11:26:22 | Tin thị trường | Lượt xem: 819
Khẩn trương bình ổn giá phân bón Xem thêm
Doanh nghiệp sản xuất DAP cam kết ưu tiên tiêu thụ trong nước

Doanh nghiệp sản xuất DAP cam kết ưu tiên tiêu thụ trong nước

Cập nhật: 16-03-2021 05:21:20 | Tin thị trường | Lượt xem: 840
Doanh nghiệp sản xuất DAP cam kết ưu tiên tiêu thụ trong nước Xem thêm
Xung quanh chuyện thuế tự vệ và giá DAP tăng

Xung quanh chuyện thuế tự vệ và giá DAP tăng

Cập nhật: 12-03-2021 01:18:15 | Tin thị trường | Lượt xem: 567
Xung quanh chuyện thuế tự vệ và giá DAP tăng Xem thêm
DAP Đình Vũ: Đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho thị trường trong nước

DAP Đình Vũ: Đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho thị trường trong nước

Cập nhật: 04-03-2021 02:27:13 | Tin thị trường | Lượt xem: 838
DAP Đình Vũ: Đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho thị trường trong nước Xem thêm
Việt Nam xuất khẩu phân bón đạt hơn 1 triệu tấn năm 2020

Việt Nam xuất khẩu phân bón đạt hơn 1 triệu tấn năm 2020

Cập nhật: 09-03-2021 02:39:10 | Tin thị trường | Lượt xem: 453
Việt Nam xuất khẩu phân bón đạt hơn 1 triệu tấn năm 2020 Xem thêm
Nhập khẩu phân bón giảm mạnh do giá quốc tế tăng cao

Nhập khẩu phân bón giảm mạnh do giá quốc tế tăng cao

Cập nhật: 23-02-2021 01:01:49 | Tin thị trường | Lượt xem: 387
Nhập khẩu phân bón giảm mạnh do giá quốc tế tăng cao Xem thêm
Dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến thị trường phân bón trong vài năm tới

Dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến thị trường phân bón trong vài năm tới

Cập nhật: 27-02-2021 01:06:40 | Tin thị trường | Lượt xem: 383
Dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến thị trường phân bón trong vài năm tới Xem thêm
Vào vụ sản xuất, giá phân bón lại tăng

Vào vụ sản xuất, giá phân bón lại tăng

Cập nhật: 07-01-2021 01:38:47 | Tin thị trường | Lượt xem: 508
Vào vụ sản xuất, giá phân bón lại tăng Xem thêm
Ngành sản xuất phân bón thế giới đứng vững trong đại dịch COVID-19

Ngành sản xuất phân bón thế giới đứng vững trong đại dịch COVID-19

Cập nhật: 19-12-2020 03:07:48 | Tin thị trường | Lượt xem: 589
Ngành sản xuất phân bón thế giới đứng vững trong đại dịch COVID-19 Xem thêm