Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Vinachem và TCT Đường sắt Việt Nam: Tổng kết công tác vận chuyển năm 2020

Cập nhật: 25-03-2021 12:29:37 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 96

Vinachem và TCT Đường sắt Việt Nam: Tổng kết công tác vận chuyển năm 2020

Năm 2020, tổng khối lượng vận chuyển Apatit và sản phẩm khác bằng đường sắt của các đơn vị thuộc Tập đoàn đạt 1.181.795 tấn và kế hoạch năm 2021 khoảng 1.573.500 tấn.

Chiều ngày 24 tháng 3 năm 2021, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận chuyển Apatit & Phân bón hoá chất năm 2020, triển khai kế hoạch vận chuyển năm 2021, dưới sự chủ trì của ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Đường sắt Việt Nam.

Hội nghị còn có sự tham dự của ông Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo vận chuyển apatit và phân bón hóa chất, các thành viên Ban chỉ đạo của cả hai bên cùng đại diện là Tổng giám đốc các đơn vị sản xuất phân bón, apatit trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các đại diện là Giám đốc các Công ty vận tải đường sắt Hà Nội, Lào Cai, Trung tâm điều hành…

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo và Tổ thường trực vận chuyển trong năm 2020, Ban chỉ đạo và Tổ thường trực đã tổ chức họp kiểm điểm theo tháng, quý công tác kế hoạch và thực hiện vận chuyển; triển khai kịp thời ý kiến và thông báo kết luận của Tổ thường trực, Ban chỉ đạo và hai Phó TGĐ- Đồng trưởng Ban chỉ đạo đến các đơn vị và cá nhân liên quan.

Trước diễn biến phức tạp và tác động sâu của tình hình dịch bệnh Covid -19 đến tổ chức sản xuất của hai bên, tuy nhiên với sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả các các đơn vị trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thuộc Tập đoàn hóa chất Việt Nam; giữa Mỏ, các đơn vị vận chuyển và tiêu thụ trong cả công tác lập, điều chỉnh khối lượng vận chuyển, trao đổi điều chỉnh giá cước, phương án vận chuyển,... đã có sự gắn kết ngày một tốt hơn.

Về phía Đường sắt Việt Nam đã đảm bảo cung cấp đủ hành trình, chỉ đạo các Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cung cấp tối đa toa xe cấp xếp apatit và vận chuyển sản phẩm khác của các nhà máy phân bón theo kế hoạch và nhu cầu đột xuất;

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã cố gắng trong việc quan tâm chất lượng toa xe vận chuyển, giữ ổn định giá cước và từ đầu quý II/2020 đã có chính sách giảm giá hợp lý trong vận chuyển đối với các đơn vị thuộc Tập đoàn, nhất là với mặt hàng phân bón đã giảm giá vận chuyển từ 15%-20%. Cùng công ty TNHHMTV Apatit Việt Nam và khách hàng thống nhất phí sử dụng toa xe để xếp, dỡ hàng hợp lý; phối hợp trong xếp dỡ, quản lý toa xe và thực hiện tác nghiệp xếp hàng trong Đường sắt Công nghệ Mỏ; hỗ trợ kiểm soát tải trọng xếp hàng, tạo điều kiện giảm tình trạng phải cắt xe lên xuống tải sau khi xếp; Đồng thời ký quy chế phối hợp 03 bên giữa Trạm VTĐS Xuân Giao, ga Xuân Giao A thuộc Chi nhánh Khai thác Lào Cai và Chi nhánh Đường sắt Công nghệ Mỏ thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam để giải quyết các bất cập, tăng sản lượng vận tải.

Ngay từ đầu năm 2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc hai đơn vị và của Ban chỉ đạo về việc tăng cường hợp tác vận chuyển Phân bón, hóa chất và sản phẩm hàng hóa khác các đơn vị thuộc Tập đoàn; các đơn vị hai bên đã phối hợp tốt hơn cố gắng đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển, tuy nhiên hầu hết các đơn vị đăng ký kế hoạch vận chuyển khối lượng lớn năm 2020 đều đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ Tổng lượng vận chuyển chỉ đạt 71% KH và bằng 71% cùng kỳ 2019, riêng Công ty CP Phân Lân Văn Điển và Công ty CP DAP2- Vinachem có khối lượng vận chuyển xấp xỉ năm 2019.

Tổng khối lượng vận chuyển cả Apatit và sản phẩm khác bằng đường sắt của các đơn vị thuộc Tập đoàn năm 2020 đạt 1.181.796 tấn bằng 90% cùng kỳ năm 2019;

Trong năm 2021, các đơn vị thuộc Tập đoàn có kế hoạch vận chuyển Apatit với tổng khối lượng là 1.123.500 tấn, bằng kế hoạch vận chuyển năm 2020. Đối với mặt hàng phân bón hóa chất và sản phẩm khác, các đơn vị tùy theo thực tế sản xuất, tiêu thụ và nhu cầu thị trường sẽ đăng ký theo từng quý, phấn đấu đạt 450.000 tấn/năm. Như vậy tổng khối lượng vận chuyển Apatit và sản phẩm khác dự kiến theo kế hoạch năm 2021 khoảng 1.573.500 tấn, bằng 133% so với thực hiện năm 2020.

Kết luận tại hội nghị, Ông Phùng Quang Hiệp và ông Đặng Sỹ Mạnh cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên cả hai bên cùng nhau phối hợp tốt để thực hiện có hiệu quả kế hoạch vận chuyển phân bón và apatit trong thời gian tới.

Theo đó, về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên xây dựng cụ thể, rà soát kế hoạch vận chuyển tổng thể lượng apatit năm 2021, chốt sản lượng cần vận chuyển theo cơ cấu từng loại quặng từng Quý để có kế hoạch chính xác nhất đảm bảo hiệu quả trong hợp tác vận chuyển giữa hai Bên. Xây dựng kế hoạch, nhu cầu vận chuyển sản phẩm đầu ra sát thực tế cho từng tháng, quý và thông báo với phía Đường sắt để phối hợp thực hiện; chỉ đạo Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội trong việc xếp dỡ hàng hoá tại khu vực đường sắt Mỏ; đảm bảo tiếp tục phát huy việc kiểm soát tốt trọng tải xếp hàng, thực hiện các biện pháp giảm thời gian toa xe trong đường sắt công nghệ mỏ.

Về phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sẽ phối hợp với các công ty sản xuất phân bón để chủ động nắm bắt kế hoạch và nhu cầu vận chuyển, kế hoạch xin xe, cấp xe kịp thời; đồng thời cân đối lượng xe cấp lên đường sắt mỏ bình hành thời gian, đủ về số lượng theo nhu cầu kế hoạch tạo điều kiện cho công tác giao nhận, vệ sinh toa xe trước khi đưa vào ĐSCN mỏ và đưa xe vào vị trí xếp dỡ, để giảm thời gian toa xe trong đường sắt CN mỏ; tiếp tục quan tâm cải thiện chất lượng toa xe hàng; cam kết đảm bảo cấp đủ hành trình, cấp tối đa toa xe về số lượng và chất lượng cấp xếp apatit và vận chuyển sản phẩm khác của các nhà máy theo kế hoạch và nhu cầu đột xuất.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, đồng thời chủ động trao đổi xây dựng chính sách giá cước ổn định, thực hiện vận chuyển trọn gói, linh hoạt với từng nhà máy, từng tuyến đường và mặt hàng; có chính sách phù hợp giảm giá vận chuyển các mặt hàng phân bón cho các đơn vị thuộc Vinachem.

HỒNG LIÊN