Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Vinachem: Doanh thu 5 tháng đầu năm 2021 tăng 33,2%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 27,3% so với cùng kỳ

Cập nhật: 12-06-2021 04:23:37 | Tin tập đoàn | Lượt xem: 232

Vinachem: Doanh thu 5 tháng đầu năm 2021 tăng 33,2%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 27,3% so với cùng kỳ

Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 được duy trì ổn định song song với việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo thực tế) trong tháng 5 đạt 4.453 tỷ đồng bằng 136% so với cùng kỳ; 5 tháng đầu năm đạt 19.172 tỷ đồng bằng 127,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng doanh thu trong tháng 5 ước đạt 4.663 tỷ đồng bằng 120,1% so với cùng kỳ; 5 tháng đầu năm đạt 20.851 tỷ đồng bằng 133,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhón ngành phân bón doanh thu tăng 58,4% so với cùng kỳ; nhón cao su đạt mức tăng 18,1% so với cùng kỳ; nhóm Pin - Ắc quy tăng 14,5% so với cùng kỳ;

Lợi nhuận trước thuế của hầu hết các nhóm ngành đều có mức tăng trưởng khá; 03 đơn vị thuộc đề án 1468 giảm lỗ 587 tỷ đồng; Các đơn vị không thuộc đề án 1468 lợi nhuận tháng 5 đạt 162,8 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm đạt 765,8 tỷ đồng, tăng 58,6% so với cùng kỳ 2020 và bằng 48,8% so với kế hoạch năm 2021.

Trong 5 tháng đầu năm Vinachem đã sản xuất và cung ứng ra thị trường hơn 1,25 triệu tấn phân bón và hoá chất bảo vệ thực vật, gần 1,5 triệu sản phẩm săm lốp ôtô, xe máy các loại… đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo các cân đối lớn về hàng hoá trong nước.

Nguồn: vinachem.com.vn