Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2024

Cập nhật: 25-06-2024 04:47:12 | Tin công ty | Lượt xem: 606

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải lấy gia đình làm gốc, phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu, như: yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được dân tộc Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “ Cần đặc biệt quan tâm đến gia đình vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Theo Người: “Một gia đình tốt là gia đình mà trong đó các thành viên luôn phải biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn trong công việc cùng nhau, nam nữ bình đẳng”.  

Để  tôn vinh truyền thống gia đình Việt Nam, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, hướng về gia đình và xã hội, quan tâm đến trẻ nhỏ, vợ chồng thấu hiểu giá trị và cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Tích cực hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6; tập thể cán bộ công nhân người lao động Công ty cùng nhau nâng niu giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá  tốt đẹp trong mỗi gia đình, xây dựng mái ấm gia đình đi đôi với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy đoàn kết chung tay xây dựng Công ty ngày một phát triển.

Tổ quản lý Website.