Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Công ty cổ phần DAP - Vinachem

Niềm vui của nhà nông

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017

Cập nhật: 03-08-2017 08:08:28 | Tin công ty | Lượt xem: 2035

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017

Ngày 02/6/2017, Công ty CP DAP - Vinachem đã t chc Hi ngh đại biểu Người lao đng năm 2017. Đến d và phát biu ch đo Hi ngh có đng chí Ngô Mạnh Hoài – Phó Tổng Giám đốc Tp đoàn Hóa cht Vit Nam và đng chí Tôn Thanh Lan, Phó Ch tch Công đoàn Công nghip Hóa cht Vit Nam. 

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016 của Công ty, về cơ bản Công ty đảm bảo được đời sống cho người lao động; Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, định kỳ 3 tháng 1 lần các bên tổ chức việc đối thoại giữa ban đối thoại và người sử dụng lao động. Các chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo bằng và cao hơn quy định của nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo với Hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Hoài – Phó Tổng Giám đốc Tp đoàn Hóa cht Vit Nam đã nhận xét về những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại đòi hỏi Công ty cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo như công tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cạnh tranh,…

Một số hình ảnh Hội nghị:

Đng chí Vũ Văn Bằng – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Ngô Mạnh Hoài – Phó Tổng Giám đốc Tp đoàn HCVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Lãnh đạo Tập đoàn và các đồng chí trong HĐQT chứng kiến Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết Thoả ước lao động tập thể

Ban biên tập Website.